Curia Management - Search and selection


Gode råd til jobsamtalen

 

Forberedelse til jobsamtalen

 

Du er sikkert bevidst om, at det gælder om at sælge sig selv til jobsamtalen: din ansøgning har overbevist virksomheden om, at du har kvalifikationerne i orden. Nu er det din personlighed, der skal gøre det sidste arbejde, inden jobbet er i hus.
At være velforberedt er en forudsætning for at klare sig godt til en samtale. Forberedelsen gør dig mere overbevisende, samtidig med at du sikrer, at I kommer til at tale om de emner, du mener, er vigtige (f.eks. hvor du især står stærkt)

 

Få indsigt i virksomheden


Succes til jobsamtalen starter hjemme hos dig selv med et solidt forarbejde – et forarbejde, der handler om, at du skal sætte dig ind i den virksomhed, du skal til samtale hos. Denne forberedelse viser, at du interesserer dig for virksomheden og har taget dig tid til at undersøge, om det er et sted for dig. Og det er et godt signal at sende til intervieweren ved samtalen. Samtidig slipper du for pinlige episoder, hvor du afslører, at du intet kender til virksomheden eller dens produkt.

 

Forbered spørgsmål


Før du tager til samtale, er det en god idé at forberede et par spørgsmål, som du kan stille i løbet af samtalen. De kan bl.a. handle om indholdet i jobbet, vægtningen i de enkelte opgaver, de øvrige medarbejderes faglige profiler, virksomhedens muligheder for faglig udvikling – får du mulighed for at komme på kurser? Får du tilknyttet en mentor? Eller det kan handle om mere ”bløde” ting, såsom hvordan frokostordningen fungerer, eller om der er nogle sociale arrangementer på arbejdspladsen.

Foruden en liste med spørgsmål er det en god idé at medbringe en kopi af din ansøgning, dit CV, dit eksamensbevis og eventuelle anbefalinger. Du kan også medbringe jobannoncen, hvis du har søgt opfordret. Og endelig kan du tage din kalender med i tilfælde af, at I skal aftale en dato for endnu en samtale.

 

Klæd dig, så du matcher stedet


Når dagen for samtalen oprinder, og du står foran klædeskabet, så lyder tommelfingerreglen: Match det sted, hvor du skal til samtale. Er det en konservativ finansvirksomhed, så undlad at komme med ring i næsen. Og er det et lille afslappet webbureau, så overvej, om det mørke jakkesæt med slips og vest nu også er den rette stil. Samtidig skal du huske at være tro mod dig selv. Tag ikke noget tøj på, som du føler dig utilpas i. Og klæd dig ikke i noget, du aldrig ville gå i, hvis du fik jobbet. For din påklædning til samtalen skaber en forventning om, hvordan din stil vil være i arbejdsdagen.

 

Kom nervøsiteten i forkøbet


Det er meget naturligt at være nervøs forud for en samtale, men det kan dæmpes. Prøv at tænke på, at intervieweren har oplevet nervøse ansøgere mange gange før, så din nervøsitet er ikke noget, der skiller dig negativt ud eller diskvalificerer dig i forhold til jobbet. Er du virkelig meget nervøs, så overvej at fortælle intervieweren det – for det dæmper ofte nervøsiteten. Desuden kan du træne interviewsituationen igennem i en realistisk opsætning, f.eks. ved at forberede svar på de mest typiske samtalespørgsmål, som du finder eksempler på i slutningen af dette afsnit.

Hvis der er spørgsmål, som du finder vanskelige eller pinlige, så arbejd målbevidst med hvad du vil svare. Det kan f.eks. være, hvorfor du er fyret fra et job, eller hvorfor du har været lang tid om din uddannelse. Prøv svaret af på en ven og hør hvordan det virker. Prøv dig frem indtil du virker meget overbevisende. I samme forbindelse kan du eventuelt også gennemføre ”prøvesamtaler” med en nær ven eller familiemedlemmer. Alt sammen er med til at øge din sikkerhed, når du sidder til selve samtalen.

 

Forbered din indledning grundigt


En god start giver oftest en god samtale. Det er derfor vigtigt, at du øver dig på at komme godt i gang med at tale med intervieweren. Tal om noget dagligdags, eller hvis du har læst en avisartikel om virksomheden for nylig, så kommentér den. Således får du også aktiveret intervieweren og får banet vejen for tovejs- frem for envejskommunikation. Det er f.eks. også helt legalt at sige, at du er nervøs, for på den måde får du måske løst op for noget af nervøsiteten; det er i hvert fald ikke nogen god idé at forsøge at skjule, at du er nervøs – hverken indledningsvist eller gennem samtalen.

 

Praktisk forberedelse

 

Find ud af hvor samtale holdes, og hvordan du kommer derhen. Vær opmærksom på at nogle virksomheder kan have flere adresser. Find ud af hvad der skal ske: Skal du ”bare” til samtale eller skal du også testes, måske have flere forskellige samtaler? Og hvor lang tid skal du afsætte?

 

Medbring


• Annonce
• Ansøgning/CV
• Eksamensbeviser, udtalelser m.m i original form og kopi
• Liste over spørgsmål til virksomheden
• Eget bud på stærke og svage sider i forhold til det søgte job
• Din målsætning for samtalen
• Bruttoløn – niveau

 

Eksempler på spørgsmål til jobsamtalen

 

 • Fortæl mig i korthed om den virksomhed, du senest har været ansat i?
 • Hvorfor forlod du den?
 • Hvem var den bedste chef, du har haft - og hvorfor det?
 • Hvilket job har du om 5 år?
 • Hvilke opgaver/pligter/ansvar havde du i din sidste stilling?
 • Hvad syntes du bedst om i stillingen? Mindst?
 • Hvilken del af jobbet var nemmest? Vanskeligst?
 • Hvad vil du sige lykkedes bedst for dig i den sidste stilling?
 • Hvad synes du var den største skuffelse i dit sidste job, og hvorfor følte du det sådan?
 • Hvilke erfaringer i det sidste job vil hjælpe dig mest i dette job?
 • Hvad var dit hovedansvar i dit sidste job?
 • Hvilken type chef kan du bedst lide? Mindst?
 • Hvilke egenskaber kan du bedst lide at se hos en overordnet?
 • Som leder: Hvad er din filosofi?
 • Hvad synes du, er dine væsentligste kvalifikationer som adgang til denne stilling?
 • Hvad er vigtigst for dig i en stilling? Hvorfor?
 • Hvad gør, at vi skal vælge netop dig til stillingen?
 • Hvad er dine personlige stærke sider?
 • Hvad er dine svage sider?


Under jobsamtalen

 

Ligesom du kan forberede dig på jobsamtalen, er der også under selve samtalen, nogle ting du bør tænke på.

Ankomst

Du bliver interviewet, lige så snart du træder ind i bygningen. Du ved aldrig, om den person, du gik forbi i gangen eller i elevatoren, er med i interviewprocessen. Sørg derfor for at være flink og venlig over for personalet generelt. Deres kommentarer kan også blive anvendt i udvælgelsesprocessen.

Kropssprog

Med hensyn til kropssprog er det afgørende, at du undgår de klassiske kontaktbrølere, der skaber et kedeligt første indtryk: Det slappe håndtryk, det vigende blik, det manglende smil, det alt for store smil, armene over kors, kroppen fremme på kanten af stolen ect. Spørg eventuelt dine venner, om du har nogle irriterende vaner, som sætter dig i et unødigt dårligt lys. Eller se dig selv på video. Måske bliver du overrasket over, at du tror, du virker på en bestemt måde, men at videooptagelserne viser noget helt andet.

Med hensyn til talefacon er det en god idé at tilstræbe en vis neutral opførsel i de første minutter, indtil du har ”læst” situationen. Hold hele tiden øje med interviewerens kropssprog. Det kan ofte fortælle dig om du skal uddybe noget eller tie stille. Tal desuden langsomt og tydeligt og giv dig selv tid til at tænke.

Opfør dig som ansøger og gæst

Samtalen bliver ofte mere succesfuld, hvis du tillægger dig en ansøgers opførsel – dvs. opfører dig, som om du er til prøve, ikke tager noget for givet og ikke udstråler, at du er mere attraktiv for virksomheden end omvendt (uanset hvordan det måtte forholde sig i praksis).
Formålet er at bevare en magtbalance, der får arbejdsgiveren til at føle sig som den ”store” – ellers bryder du arbejdsgiverens forventning til samtalens balance og sætter dermed dig selv i et dårligt lys.

Foruden ansøgerattituden kan du også have gavn af at opføre dig som gæst. Det handler om at udvise ydmyghed, idet du er på udebane, samt holde sig lidt tilbage, indtil du har fornemmet spillereglerne og stemningen i lokalet. F.eks. er det en god idé at vente lidt, før du begynder at tage initiativ til emneskift eller vittigheder under samtalen.

Vis interesse og positivitet

En typisk samtale starter med, at arbejdsgiveren fortæller om virksomheden, dens arbejdsområde, udvikling m.m. Her skaber det en god stemning, hvis du forholder dig interesseret og positiv til det, du hører. Det kan du gøre ved at give arbejdsgiveren plads til at omtale virksomheden positivt, ikke afbryde hele tiden, men i stedet komme med bemærkninger og uddybende spørgsmål (ikke alt for kritiske), der opmuntrer arbejdsgiveren til at fortælle endnu mere. Denne nysgerrighed og interesse sender et signal om, at du er begejstret over at være til netop denne samtale. Og det giver alt andet lige intervieweren et godt indtryk af dig. Desuden viser du interesse, hvis du på eget initiativ stiller de spørgsmål om virksomheden og arbejdet, som du har forberedt hjemmefra.

Vær ikke bange for at bede om en forklaring, hvis du ikke forstår de spørgsmål, som du bliver stillet under samtalen. Du kan også bede om lidt tid til at tænke over spørgsmålet i – dog bør du ikke gøre det for ofte.

Tal, men hverken for lidt eller for meget

En anden måde at vise begejstring på er ved at tale. Naturligvis skal du ikke tale så meget, at du virker afbrydende eller forhindrer ansætteren i at få stillet sine spørgsmål. Men du skal heller ikke tale så lidt, at du fremstår som et intetsigende interviewoffer, der kun kortvarigt siger noget, når arbejdsgiveren spørger. Hjælp til med at holde samtalen i gang og undgå besvarelser i enstavelsesord. Det handler om at tale på eget initiativ, f.eks. ved at komme med lange svar på spørgsmål, drage paralleller fra samtaleemnet til egne erfaringer eller ambitioner og stille spørgsmål. For det viser, at du har gjort dig tanker om jobbet, virksomheden og din karriere.

Fortæl, hvad du kan

Når du sidder til samtalen, så er det i høj grad op til dig at få formidlet dine kvalifikationer tydeligt til ansætteren. Du skal ikke tage for givet, at vedkommende er fuldstændig klar over, hvad en person med netop din uddannelse kan, for der findes mange studieordninger og kandidatgrader, og mange af dem er indholdsmæssigt ganske individuelt sammensatte.
Så fortæl, hvad det er, du kan i forhold til jobbet: At din erfaring med at analysere Shakespeare-sonetter har givet dig et forståelsesværktøj, du kan bruge til virksomhedens computerprogrammer. Og at du for øvrigt holdt foredrag om disse sonetter, så du kan sagtens holde foredrag om virksomhedens produkter, hvis det skal være. På den måde får du gjort din ofte abstrakte uddannelse relevant for virksomheden, så de let kan se, hvad de kan bruge dig til.

Ærlighed sælger

Det sidste råd: Ærlighed sælger. Hvis du svarer ærligt og udstråler ærlighed under samtalen, så tæller det godt på plussiden, selvfølgelig såfremt du i øvrigt har været fornuftig at høre på. Derfor skal du være oprigtig og forsøg ikke at gætte, hvilke svar der vil være taktisk klogest, for det er noget, virksomheden kan gennemskue. Lyv aldrig - du vil blive fanget i det, hvis du ikke er helt ærlig.

Afslutning på jobsamtalen

Samtalen er ved at være forbi – og hvad så? I nogle situationer kan der gå lang tid, inden du får svar på samtalen. Det er selvfølgelig både ubehageligt og kan være besværligt i forhold til de andre ansøgninger, du har ude i samme periode. Du må derfor sikre dig information om det videre forløb, inden du forlader samtalen. Hvis ikke virksomheden allerede har informeret dig, så husk at spørge om, hvornår og hvordan du får svar.

Inden du forlader jobsamtalen er det en god ide at vise, at du gerne vil have jobbet (selvfølgelig kun såfremt dette er tilfældet) Sig derfor evt. din konklusion på samtalen højt, inden du går. For eksempel, at du synes det har været en god samtale, som har bekræftet dig i, at det er et godt job for dig.