Projektchef til +BUS Aalborg

Brænder du for at lede og organisere et markant signaturprojekt for Aalborg Kommune? Formår du at få tidsfrister, økonomi og kvalitet til at gå op i en højere enhed? Aalborg Kommune søger en projektchef til +BUS Aalborg.

Virksomheden

Aalborg er i vækst
By- og Landskabsforvaltningen er drivkraften i realiseringen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Den planlagte udvikling i Aalborg by frem mod 2025 forventes at give godt 5.000 nye boliger og godt 6.000 nye arbejdspladser. En styrket kollektiv trafik er et naturligt led i Aalborgs udvikling som knudepunkt i regionen og som storby, hvor behovet for mere effektive transportsystemer stiger i takt med, at byen og trafikken vokser.

+BUS Aalborg
BRT (Bus Rapid Transit) er et højklasset kollektiv trafiksystem, hvor særligt lange busser, der - ligesom en letbane - kører i eget eller trængselsfrit tracé. I Aalborg kalder vi løsningen for +BUS.

+BUS er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. En moderne busbane giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling. Samtidig løser +BUS konkrete udfordringer for byens trafik. +BUS forventes klar 2021.

Læs mere om +BUS Aalborg her.

Jobbet

Projektchefen har det samlede ledelsesmæssige ansvar for projektets fremdrift, procesplanlægning, kommunikation, milepælsopfølgning og økonomi med reference til den administrative styregruppe. Dette indebærer, at projektchefen overordnet set:

 • Har det samlede ansvar for projektets fremdrift og skal således kunne dagsordensætte væsentlige drøftelser, sikre at de nødvendige beslutninger bliver taget og dermed kontinuerligt sætte retning for projektet.
 • Skal tilrettelægge den rette styringsproces, så opgaven kan gennemføres inden for den ønskede tid og økonomi.
 • Sekretariatsbetjener både den politiske og administrative styregruppe, og agerer i tæt samspil med disse.
 • Har ansvaret for projektets økonomistyring, så den økonomiske ramme overholdes og nedbrydes til budgetter for de givne delelementer.
 • Sikrer en tilstrækkelig risikostyring af alle væsentlige forhold igennem projektforløbet.
 • Styrer den nødvendige interessevaretagelse i forhold til alle interessenter.

Specifikt indebærer dette ansvar, at projektchefen skal:

 • Skabe begejstring og engagement hos medarbejdere i projektet.
 • Lytte og lede, involvere og vise vej samt sikre det nødvendige kontinuerlige informationsflow om projektet til både interne og eksterne interessenter og leverandører.
 • Skal strukturere projektet og skal indgå klare aftaler med interne og eksterne leverandører om indhold og tidshorisont for deres opgaver.
 • Varetage den daglige ledelse af BRT-sekretariatets medarbejdere.
 • Holde sig orienteret om de øvrige væsentlige projekter i Aalborg, og indgå konstruktivt og værdiskabende i en koordinering med disse.
 • Sikre tværgående koordinering og projektkoordination i projektet.

Din profil

Projektet er et signaturprojekt for Aalborg Kommune. Der er tale om en attraktiv og udfordrende stilling, som stiller krav til stillingsindehaveren. Stillingen fordrer en kombination af solid tværdisciplinær viden og erfaring, og en stærk og tydelig lederprofil.

Du har en relevant uddannelse og baggrund, der giver et højt niveau af kompetence inden for ledelse af komplekse projekter. Særligt vil det være en fordel at have erfaring med væsentlige bygge- og anlægsprojekter. Det er vigtigt at have erfaring med alle faser i et projektforløb – fra planlægning til drift.

Du har særdeles god forståelse for og erfaring med proces- og projektstyring, herunder planlægning, risikovurdering, interessent- og leverandørhåndtering, struktureret kommunikation m.v. Desuden har du gerne erfaring med kommunikation til en bred interessentgruppe, og erfaring med offentlige myndigheder som samarbejdspartner.

Desuden har du stærke økonomistyringskompetencer, som er en forudsætning for at kunne lede et projekt på tid, pris og kvalitet samt administrative og analytiske kompetencer.

Af personlige kompetencer vægtes:

 • Åben kommunikation.
 • Særdeles stærk samarbejdsevne. Udadvendt og relationsopbyggende.
 • Gennemslagskraft, autenticitet og synlighed.
 • Løsningsorienteret og faciliterende.
 • Vedholdende og leveringsdygtig.
 • Robust og tålmodig.
 • Strategisk orienteret og eksekverende.

Du tilbydes

By- og Landskabsforvaltningen tilbyder en udfordrende og ambitiøs arbejdsplads, hvor projektchefen kommer til at lede et meget attraktivt signaturprojekt for Aalborg Kommune. Et selvstændigt og ansvarsfuldt job som, for den rette kandidat, vil indebære spændende karrieremuligheder i Aalborg Kommune samt mulighed for at sætte et markant ”fodaftryk”.

Da Aalborg Kommune og By- og Landskabsforvaltningen har gang i mange spændende projekter og er en meget stor organisation, vil der for den rette person være mulighed for at fortsætte karrieren i Aalborg Kommune i et attraktivt job efter afslutningen af +BUS-projektet.

Projektchefen får et tæt samarbejde med en innovativ, moderne og udviklingsorienteret ledelse, der giver dig ”luft under vingerne” i en kultur, som er præget af en uformel tone, engagement og professionalisme.

Stillingen indebærer store muligheder for personlig og faglig udvikling på en dynamisk rejse sammen med dygtige kollegaer.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og aftaler.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK