Økonomidirektør

TECHCOLLEGE søger en ”moderne” visionær og udviklingsorienteret økonomidirektør med ansvar for HR.

Virksomheden

TECHCOLLEGE i Aalborg er en af de største erhvervsskoler i Danmark. De udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser (EUD) for unge mennesker, som ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til IT-supporter. Samtidig har de en stribe EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom de står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX). De tilbyder desuden efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.

TECHCOLLEGE blev grundlagt i 1805 som teknisk skole af en gruppe af byens fremtrædende håndværksmestre. I dag er skolen en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse og en direktion. Samlet set har TECHCOLLEGE ca. 3600 fuldtidselever og omkring 600 ansatte.

Læs mere om TECHCOLLEGE her.

Jobbet

Som økonomidirektør får du ansvaret for afdelingens fem teams; HR, økonomikonsulenter, regnskab, løn og indkøb på TECHCOLLEGE. Med reference til skolens direktør bliver du en del af den udvidede direktion.

Som økonomidirektør er du ansvarlig for udarbejdelse af budget og regnskab for TECHCOLLEGE samt den overordnede budgetopfølgning. Herudover omfatter afdelingens opgaver bl.a. økonomistyring, regnskab, HR, lønadministration, konsulentfunktioner, økonomiske analyser, beslutningsoplæg, statistik og prognoser, m.v. Desuden vil du deltage i en række udvalg og arbejdsgrupper på TECHCOLLEGE.

Du vil som leder på TECHCOLLEGE, have fokus på medarbejdertrivsel, motivation og kompetenceudvikling hos dine medarbejdere.

Afdelingen for Økonomi og Administration består af 19 meget engagerede og kompetente medarbejdere, der alle har stor viden og indsigt samt en bred palet af fagligheder.

Afdelingen har et godt samarbejdsklima, hvor der er fokus på kollegaernes trivsel, rummelighed og et godt arbejdsmiljø, ligesom afdelingen er præget af en fri, positiv omgangstone og åbne døre.

Din profil

Din teoretiske baggrund er ikke afgørende, men du har formodentlig en teoretisk økonomisk baggrund som cand.merc., HD(R), revisor eller tilsvarende, kombineret med den rigtige personlighed og relevante erfaringer. Du arbejder med et stort engagement, og du er dygtig på såvel det praktiske som det strategiske plan. Dette gør dig i stand til at løse både de konkrete opgaver, men også bidrage aktivt til TECHCOLLEGE fortsatte forretningsmæssige udvikling.

Du er den stærke analytiker, der med indsigt, overblik, robusthed og gennemslagskraft skaber unikke resultater. Du er proaktiv og initiativrig. Du er den brede økonom med stor indsigt, der behandler opgaverne med ansvarlighed og omtanke.

Som økonomidirektør har du interesse for IT og digitalisering, samt vigtigheden af velfungerende interne servicefunktioner. Du motiveres af komplekse problemstillinger og ser muligheder fremfor begrænsninger.

Som person er du åben og robust og kan håndtere mange forskellige ansvarsområder samtidig. Du er serviceminded og i besiddelse af en sund kritisk sans. Du har forståelse for virksomhedskulturen. Du er tillidsvækkende og har evnen til at sikre god sparring med ledergrupper, direktører og bestyrelse. Som person har du en høj grad af integritet og ordentlighed.

Vi forventer, at økonomidirektøren kan sætte sig ind i afdelingens opgaver på tværs af fagområderne og evner at indgå i en dagligdag præget af tæt samarbejde med den øvrige ledelse.

Den kommende økonomidirektør skal være udviklingsorienteret i sin tankegang og skal kunne sætte tydelige og meningsfulde mål. Som leder er økonomidirektøren synlig og anerkendende i og være god til at uddelegere opgaver og ansvar samt at bringe medarbejdere og deres faglighed i spil. Ledelsesstilen skal være troværdig, inspirerende og udviklingsorienteret. Du skal kunne udfordre ”plejer” samt styrke kompetenceudviklingen af medarbejderne.

Økonomidirektøren skal have en inddragende og kommunikerende ledelsesstil og derigennem formå at skabe engagement og begejstring i den daglige opgaveløsning i afdelingen.

Du skal have stærke relationelle kompetencer for dels at kunne matche de forskellige fagprofiler i egen afdeling samt etablere et konstruktivt samarbejde med direktionen og ledergrupperne. Dit humør er i top, og du er altid en god sparringspartner, både for dine medarbejdere og organisationen.

Du tilbydes

Har du den rette indstilling, tilbydes du en selvstændig og udviklende stilling i en af uddannelsessektorens absolut mest spændende organisationer. Du tilbydes en spændende og udfordrende stilling i en organisation med flad struktur, uformel omgangstone og korte beslutningsprocesser. Du vil få både faglige og personlige udfordringer og din personlige udvikling vil være sikret blandt dygtige og engagerede kollegaer. Gennem en engageret indsats får du gode muligheder for at præge både din egen udvikling og de opgaver, du løser.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK