Complianceansvarlig

Kan du sikre, at organisationen er compliant nu og i fremtiden?

Ekspanderet gennem fusion med en række sparekasser i Jylland

I dag har Den Jyske Sparekasse 19 filialer i Jylland og beskæftiger ca. 350 medarbejdere. Hovedkontoret ligger stadig i Grindsted.

Den Jyske Sparekasse tilbyder en bred vifte af finansielle ydelser, rådgivning og produkter og har forretningsmæssigt fokus på privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Den Jyske Sparekasses idégrundland handler om at skabe overblik, så kunderne oplever overskud – personligt og økonomisk. Kunderne og den lokale forankring er i det hele taget en vigtig hjørnesten i sparekassens forretningsmodel, hvorfor Den Jyske Sparekasse ofte deltager aktivt i lokalsamfundet f.eks. gennem sponsorater eller ved diverse lokale arrangementer.

Den Jyske Sparekasse blev i november 2018 børsnoteret.

Læs mere her.

Markant rolle i complianceprojekter

Som complianceansvarlig får du base på hovedkontoret i Grindsted og bliver en del af den juridiske afdeling. Du sikrer vedligeholdelse og den fortsatte udvikling af sparekassens set-up omkring compliance, så det til stadighed skaber værdi for organisationen.

Jobbet indeholder en bred vifte af juridiske aspekter i forhold til indsamling af information, kommunikationshåndtering og GDPR-relaterede opgaver – alt sammen i samarbejde med sparekassens øvrige kompetente medarbejdere og med mulighed for sparring med FCG.

Du arbejder på tværs af organisationen, hvilket indebærer support, assistance og kontrol, så hele organisationen efterlever af lovgivning, interne regler og retningslinjer.

Med udgangspunkt i en forretningsorienteret vinkel udvikler og optimerer du politikker, procedurer og guidelines og tager ansvaret for den løbende rapportering til direktion og bestyrelse. Du er desuden sparekassens kontakt til Finanstilsynet og dermed ansvarlig for dokumentationen i relation hertil.

Analytisk stærk cand.jur. med baggrund fra et pengeinstitut

Du har en relevant juridisk uddannelse og har vigtigst af alt erfaring med lovgivningen i den finansielle sektor.

Din baggrund gør dig i stand til at tilegne dig kompleks viden og videreformidle jura enkelt og forståeligt både mundtligt og skriftligt, og du begår dig ligeledes ubesværet på alle niveauer i en organisation.

Med din troværdighed og seriøsitet bliver du respekteret både internt og eksternt, og dermed får du dine budskaber ift. lovgivning, GDPR og compliance igennem.

Dit arbejde bærer præg af struktur og er med udgangspunkt i forretningen. Du er naturligvis fortrolig med gænge IT-systemer og har gerne kendskab til BEC’s systemer.

Tætte relationer, tilgængelighed og nærvær

Hverdagen i Den Jyske Sparekasse er travl men med optimale rammer for trivsel og udvikling – og altid med udgangspunkt i den enkelte.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK