Assisterende leder

Brænder du for at hjælpe mennesker der har brug for støtte med at opnå selvstændighed og forbedret livskvalitet?

Virksomheden

Fagcenter for Livskraft består af i alt seks ledelsesfelter, og Violen indgår i ledelsesfeltet Botilbud Nord, som rummer fire botilbud. Fagcentret er en del af Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, hvor kerneopgaven er at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.

I fagcentret tager mål og handlinger afsæt i borgernes drømme. På den måde er borgernes initiativ og energi den vigtigste løftestang i det socialpædagogiske arbejde. Violen er med til at understøtte borgernes muligheder for at føle sig betydningsfulde i eget og andres liv. Høj livskvalitet hænger også sammen med sundhed, og derfor er der stort fokus på, at borgerne oplever tryg og korrekt udførelse af de sundhedsfaglige opgaver.

Jobbet

Dine opgaver som assisterende leder knytter sig primært til Violen, som er et bo- og aflastningstilbud for 13 fastboende voksne med multiple handicaps samt 20-25 voksne med varieret grad af fysisk og psykiske funktionsnedsættelser, som er tilknyttet aflastningen. Du har personaleledelse for ca. 40 medarbejdere, som arbejder fleksibelt i ledelsesfeltet efter behov.

I ledelsesfeltet indgår du i et ledelsesteam på fem: en leder og fire assisterende ledere. Du refererer til lederen.

Opgaven er i høj grad at knytte tråde: dokumentationspraksis, sundhedsopgaver, samskabelse osv. Du skal medvirke til, at både medarbejdernes indsats og den organisatoriske styring bidrager til Livskraft for borgerne: at de oplever at være mest mulig selvstændige og betydningsfulde. Dine kerneopgaver bliver:

 • At lede andre til at kunne skabe innovative idéer og resultater sammen med borgerne
 • At understøtte korrekte sundhedsfaglige arbejdsgange og procedurer (DIN-MIN-VORES sikkerhed)
 • At understøtte en effektiv udnyttelse af ressourcer, fx ved at afprøve tværgående funktioner for både medarbejdere og ledere (arbejdstidsplanlægning, faglige nøglepersoner)
 • At bruge tilgangen Livskraft til at være anerkendende men også nysgerrigt udfordrende i forhold til plejer
 • At kunne få øje på og fremhæve medarbejdernes handlinger og refleksioner, så fortællinger fra den konkrete praksis belyser kursen og bidrager til, at alle forstår og følger den
 • At sikre samarbejde om faglig udvikling, trivsel og godt arbejdsmiljø.

Din profil

​Vi forventer, at du:

 • Forstår og anerkender de organisatoriske rammer i en politisk styret organisation og handler ud fra din placering i ledelseskæden
 • Er en selvstændig og handlekraftig leder, som samtidig hæver blikket, sparrer og koordinerer med andre
 • Har kendskab til det sociale område (Servicelov) og er optaget af at koble det meningsfuldt til den sundhedsfaglige opgave (Sundhedslov)
 • Trives med at arbejde struktureret og er god til konstruktiv opfølgning (fx med mediciansvarlige)
 • Kan kommunikere og konkretisere overordnede strategier på en måde, der opleves sammenhængende og meningsskabende på Violen
 • Tør bakke op om nye ideer, selv når de er lidt skøre og skæve, og uden et forudsigeligt resultatet.
 • Kan dokumentere ledelseserfaring og evne til at få følgeskab i forandringsprocesser.

Beskriv gerne konkrete eksempler på den ledelsesstil, du praktiserer, i din ansøgning.

Kendskab til Aalborg Kommune eller generelt fra kommunalt regi er en fordel, men ikke et krav.

Du tilbydes

 • Indflydelse på fremtidens velfærd på socialområdet
 • En engageret medarbejderstab med høj faglighed
 • Et ledelsesfelt i en spændende udviklingsproces, som du har mulighed for at præge og lære af
 • Et ledelsesmæssigt team med gensidig
 • Kompetenceudvikling og uddannelse.

Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 22. januar 2019. Samtaler forventes at blive afholdt tirsdag den 29. januar 2019, og stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK