EU-konsulent

Har du lyst til at arbejde i et internationalt miljø i Bruxelles? Vil du være med til at skabe vækst og udvikling inden for sundhedsområdet gennem EU-samarbejdet?

Virksomheden

NordDanmarks EU-kontor har eksisteret siden 1990 og har kontorer i både Nordjylland og Bruxelles. Kontoret tilbyder professionel rådgivning, som bygger på erfaring under hele processen fra projektidé til den faktiske gennemførelse. Kontoret tilbyder derudover service, som bliver udformet i henhold til de specifikke behov, som den enkelte virksomhed, institution eller organisation har.

NordDanmarks EU-Kontor er en forening, som er etableret af de 11 nordjyske kommuner og region Nordjylland. Målet er at bidrage til internationalisering, økonomisk vækst og positiv udvikling ved at skabe varige arbejdspladser og udvikle virksomheder og offentlige institutioner i Nordjylland. Dette opnås ved at etablere de rigtige kontakter for interessenterne, samt ved at skabe adgang til den rigtige finansiering for udviklingsarbejdet.

Koblingen af netværk og støttemuligheder med information, viden og kompetencer skaber hvert år en lang række muligheder for virksomheder, institutioner og organisationer i Nordjylland og gør regionen, kommunerne og virksomhederne kendte som relevante aktører på den europæiske og internationale scene.

Læs mere om virksomheden her.

Jobbet

Med reference til direktøren har EU-konsulenten for sundhedsinnovation til opgave at sikre en professionel interessevaretagelse i EU, der skaber værdi for Nordjyllands aktører og aktiviteter/projekter inden for sundhedsinnovation og -forskning.

Du skal bl.a. bidrage til at fastholde og udbygge Nordjylland/Norddanmarks EU-kontors omdømme som en professionel og kompetent samarbejdspartner i EU-projekter og internationale samarbejder generelt. Funktionen omfatter mere specifikt bl.a. følgende opgaver:

Netværk

 • Bidrage til fastholdelse og udvikling af centrale faglige netværk i Bruxelles, såsom CORAL, ERRIN, EIP on AHA.
 • Udbygge relevant personnetværk med relevante aktører i Bruxelles med sigte på facilitering af samarbejdspartnere til aktørerne i region Nordjylland.
 • Bidrage til faglige diskussioner med forskere og andre aktører i forhold til at vurdere, om et givent område ligger inden for de programmer og ”calls” som opslås i EU-regi.

Overvågning af sundhedstrends og faglige ressourcepersoner

 • Overvågning af faglige og politiske udviklingstrends inden for sundhedssektoren til overvejelse og inspiration.
 • Identifikation af faglige ressourcepersoner, som regionen kan trække på eller samarbejde med ifm. konkrete opgaver, og proaktivt knytte relevante aktører sammen i internationale netværk.

Behovsafdækning og interessevaretagelse

 • Afsøge og identificere behov og projektinteresser i det nordjyske sundhedsvæsen og inden for dets innovationsmiljøer, herunder UCN og AAU.
 • Identificere relevante projektpartnere i EU som potentielle samarbejdspartnere til nordjyske aktører.
 • Med udgangspunkt i regionens behov for tværsektorielle og tværinstitutionelle samarbej­der og projekter at varetage interesser, der fremmer muligheden for inddragelse af kommunerne og private aktører i Region Nordjylland.

Støttemuligheder

 • Rådgive ledere og medarbejdere i Region Nordjylland og øvrige relevante aktører om muligheder for samarbejder og støttemuligheder i EU’s programmer inden for sundhedsinnovation og -forskning.
 • Bringe en grundig indsigt i H2020 sundhedsprogrammet men også gerne andre EU-fundingmuligheder og de bagvedliggende strategier og tanker i spil.

Projektdeltagelse

 • Medvirke ved identifikation af projektmuligheder og deltagelse i udarbejdelse af ansøgninger om projekter finansieret af diverse EU-fonde og andre EU-finansierings­kilder.
 • Foretage screening af projektideer og partnere og på den baggrund komme med forslag til muligheder for at indgå i forskningssamarbejder internationalt.
 • Facilitere konkrete projektansøgninger i samarbejde med projektpartnerne.
 • Deltagelse i konkrete EU-finansierede innovations- og andre projekter på vegne af Region Nordjylland. Omfatter især aktiviteter, der med stor fordel kan udføres med udgangspunkt i beliggenheden i Bruxelles.

Din profil

Uddannelsesmæssigt har du en længerevarende uddannelse enten inden for sundhedsområdet eller en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse.

Et kendskab til sundhedsområdet i EU vil give de bedste forudsætninger for at blive en succes overfor aktørerne i Region Nordjylland.

Du kender det danske sundhedssystem og har en bred forståelse for udviklingstrends og muligheder inden for området. Optimalt har du erfaring med flere af de relevante netværk, som er listet tidligere ovenfor. Du har en bredt funderet samfundsinteresse inden for Health Care og Life science, og du har fulgt med i de senere års spændende udvikling inden for fx velfærdsteknologier, smart hospital og tværsektorielle sundheds- og velfærdsløsninger.

Det er en fordel, at du har erfaring med projekter som indeholder etablering af anlæg til forskning, udvikling og test. Der er behov for en proaktiv tilgang, som sikrer, at Norddanmarks EU-kontor bidrager med en vedholdende og opsøgende indsats, for således at bygge bro mellem regionens visioner, og EU-programmer inden for sundhed, forskning og innovation. Du skal have en god portion realitetssans og flair på projektmuligheder.

Sprogligt behersker du dansk og engelsk på et højt niveau både skriftligt og mundtligt.

Som person er du:

 • i besiddelse af udpræget sans for at etablere/udvikle kontakt med mulige interessenter
 • strategisk og analytisk tænkende
 • systematisk og vedholdende i din tilgang til opgaverne
 • kreativ og løsningsorienteret
 • selvkørende og tager ejerskab
 • nysgerrig og videbegærlig og med evne til at indgå i et troværdigt samspil med højtuddannede faglige specialister og forskningsmiljøer
 • samarbejdsorienteret og i stand til at begå sig internationalt
 • i stand til at begejstre og se muligheder
 • konstruktiv medspiller med fokus på synergier mellem kontorets faglige områder.

Du tilbydes

Du tilbydes et spændende job i en dynamisk og vækstorienteret virksomhed, som agerer i et internationalt udviklingsmiljø.

Jobbet i Norddanmarks EU-kontor indebærer gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du får et betydeligt selvstændigt ansvar, hvor den rette indsats giver synlig succes og anerkendelse.

Du vil være med til at ”sætte fodaftryk” inden for sundhedsinnovation.

Du får mulighed for at skabe stærke faglige og personlige relationer og netværk internationalt, nationalt og regionalt i Nordjylland. Din arbejdsplads vil være i Bruxelles men med en del rejseaktivitet, primært til Nordjylland.

Herudover tilbyder Norddanmarks EU-kontor også en kultur, der er præget af et højt fagligt engagement samt engagerede og dedikerede kolleger.

Du tilbydes en attraktiv gagepakke, der matcher jobindhold og forventninger.

Endelig vil der være gode muligheder for relevant efter- og videreuddannelse.

Vi forventer at afholde samtaler d. 15. februar i enten Aalborg eller Bruxelles.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK