Økonomiansvarlig

Er du en proaktiv, forretningsorienteret og faglig stærk økonom, der kan agere nøgleperson i en veldrevet virksomhed i Viborg?

Virksomheden

Viborg Fjernvarme er forbrugernes eget fjernvarmeselskab. Alle, der aftager varme fra Viborg Fjernvarme, er medejere af foreningen og kan stemme på den årlige generalforsamling. Viborg Fjernvarme er et distributionsselskab, hvis opgave er at indkøbe varmen bedst og billigst og distribuere den rundt til forbrugerne på den mest optimale måde.

Fjernvarmen, som distribueres, købes hos Energi Viborg Kraftvarme A/S, der er et datterselskab til Energi Viborg A/S. Energi Viborg A/S er ejet 100 % af Viborg Kommune.

I dag kommer fjernvarmen fra naturgas, og der arbejdes med at finde nye supplerende energikilder – bl.a. overskudsvarme – som kan komme forbrugerne til gode i form af bæredygtigt produceret og billig varme.

Du kan læse mere om Viborg Fjernvarme her.

Jobbet

Som økonomiansvarlig bliver du en del af virksomhedens stærke team. Du vil referere direkte til direktøren for Viborg Fjernvarme.

Du får ansvaret for at sikre høj kvalitet og en effektiv økonomifunktion via din faglighed, ”hands-on”-tilgang, engagement og evne til at gå forrest. Du påtager dig ansvar for at sikre, at funktionen har effektive processer samt høj kvalitet i opgaveløsningen, så funktionen understøtter forretningen.

Dine nøgleopgaver bliver:

 • Budgetudarbejdelse og opfølgning
 • Udarbejdelse og anmeldelse af priseftervisning, takstblad mv.
 • Årsafslutning
 • Vedligeholdelse og udvikling af 10-årsplan
 • Forberedelse af materiale til bestyrelsen i samarbejde med direktøren
 • Månedsrapportering
 • Likviditetsstyring og -prognose
 • Ad hoc-analyser, businesscases og udviklingsopgaver
 • Proces- og kvalitetssikring
 • Indberetning af moms og diverse statistikker
 • Løn- og forsikringsansvarlig.

Din profil

Du har solid erfaring med ovenstående og regnskab/bogholderi generelt samt med at knække regnskabstekniske problemstillinger. Du har en relevant videregående økonomisk uddannelse suppleret med erfaring fra lignende funktion.

Som person er du proaktiv og har gode formidlings- og samarbejdsevner, samtidig med at du med din naturlige gennemslagskraft samt åbne og ukomplicerede facon kan træffe beslutninger. Det er ligeledes vigtigt, at du er analytisk stærk, struktureret og systematisk. Du er kvalitetsbevidst ned til mindste detalje, og du formår samtidig at se de store sammenhænge.

Du brænder for at skabe det optimale finansielle overblik samt valid og rettidig rapportering. Det gør du også, når det kræver, at du graver dig ned i de regnskabsmæssige projekter og problemstillinger, som virksomhedens udvikling afføder, ligesom du er vant til at sætte dig ind i regler og lovgivning. Du er selvkørende og har stort drive og engagement omkring dine opgaver og ledelse.

Du trives i en kultur præget af dynamik, forandringer og korte beslutningsveje. Du har solidt kendskab til Office-pakkens produkter, herunder især Excel samt flair for ERP-systemer.

Du tilbydes

Et job i en virksomhed, hvor udfordringer og gode relationer er kendetegnet. Du bliver nøglepersonen omkring effektiv regnskabsudarbejdelse, regnskabsstandarder, finansiel rapportering og bogholderi.

Derudover tilbydes du følgende:

 • Gode ansættelsesforhold
 • Gage som modsvarer stillingskravene
 • Gode arbejdsvilkår i fleksible rammer
 • Gode muligheder for efteruddannelse
 • Samarbejde med kompetente kollegaer.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK