Adm. direktør

Har du lyst til, sammen med en kompetent ledergruppe, at videreudvikle Dafolos vækststrategi med udgangspunkt i eksisterende og nye forretningsområder?

Virksomheden

Dafolo er stiftet i 1957 og er gået vejen fra et trykkeri specialiseret i kommunale blanketter til en virksomhed, der bringer offentlig forvaltning ind i e-alderen med digitale dialogsystemer til bedre kontakt med borgere og forlagsvirksomheder.

Uanset om det gælder løsninger til digitalisering af forretningsprocesser, materialer til udvikling af den pædagogiske praksis eller lager og logistik, så skal Dafolos ydelser gøre en forskel i brugerens hverdag.

Dafolo består af tre forretningsområder: Forlag og kompetenceudvikling, Lager og logistik, herunder omfattende bogdistribution og Digitale løsninger for offentlige og private parter.

Dafolo har en tocifret millionomsætning med ca. 70 medarbejdere og er ejet af den erhvervsdrivende fond Dafolofonden, hvis primære formål er at bevare og udbygge arbejdspladser med udgangspunkt i Frederikshavn kommune.

Læse mere om Dafolo her.

Jobbet

Som adm. direktør refererer du til bestyrelsen for Dafolo, som du har et konstruktivt og professionelt samarbejde med.

Direktøren har det samlede og overordnede økonomiske og forretningsmæssige ansvar for virksomhedens drift og udvikling herunder en tilfredsstillende indtjening, som indfrier de langsigtede målsætninger.

Du varetager den daglige ledelse af virksomheden i et tæt samarbejde med de ansvarlige for virksomhedens forretningsområder, som også udgør Dafolos ledergruppe.

Som direktør skal du være en indsigtsfuld, inspirerende og drivende sparringspartner for ledere og medarbejdere inden for de forskellige forretningsområder og sikre, at de naturlige synergier mellem områderne udvikles.

En væsentlig opgave for den nye direktør er at videreudvikle Dafolos vækst-og udviklingsstrategi med udgangspunkt i eksisterede og nye forretningsområder, som løses i et tæt samspil med bestyrelsen og ledergruppe.

Det forventes, at du involverer dig direkte i salg og forretningsudvikling og har lysten og evnen til at gå forrest. Derudover evner du at påvirke alle interessenter i og omkring virksomheden.

Dine lederkompetencer bliver nøglen til succes. Du viser vejen og forstår at udvikle virksomhedens ledere og videreudvikle Dafolos stærke værdier. Din succes afhænger dels af din evne til at udvikle og implementere strategier samt sikre det rette salgsfokus.

Målet er at skabe vækst gennem øget fokusering og prioritering af salget samt at identificere og udnytte vækst- og optimeringsmulighederne for at sikre en fortsat lønsom drift af virksomheden.

Hovedopgaverne er:

  • Det samlede P/L-ansvar for Dafolo
  • Sikre tilfredsstillende finansielle resultater på kort såvel som lang sigt
  • Videreudvikle virksomhedens samlede strategiske grundlag, herunder strategier for de enkelte forretningsområder
  • Sikre synergi mellem virksomhedens forretningsområder
  • Udvikle virksomheden i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker i henhold til den valgte strategi. Dette gælder også udviklingen i top- og bundlinjen
  • Sikre at vækst og udviklingen matcher valgte værdier og den storytelling, der pt. kendetegner virksomheden
  • Strukturering, organisering og opfølgning på planlagte aktiviteter
  • Udøve walk-the-talk-ledelse, herunder demonstrere en hands-on stil med fokus på HR og trivsel.

Din profil

Du har erfaring som leder fra en mellemstor virksomhed, gerne fra en virksomhed med digitalt fokus. Du kan også have erfaring som leder med afsætningsansvar i en større virksomhed inden for beslægtet branche – kendetegnet ved intensiv konkurrence. Optimalt har du erfaring med et eller flere af Dafolos tre forretningsområder: digitale løsninger, forlag & konsulenter og lager & distribution/logistik.

Du har haft succes med forretningsudvikling og ledelse samt omfattende erfaring med salg. Du er visionær og besidder stor forretningsforståelse. Dine kommunikative evner er stærke, og du har gode relations- og forhandlingskompetencer. Du har desuden erfaring med salg til den offentlige sektor.

Vi forventer, at du har en helhedsorienteret tilgang til ledelse og trives i rollen som en synlig og motiverende leder. Du har respekt for og forstår virksomhedens DNA og markedsmuligheder. Du står allerede i dag i spidsen for en forretningsenhed, division eller virksomhed med eget P/L-ansvar og har i kraft af en succesfuld karriere opnået en bred forretnings- og ledelsesmæssig indsigt. Du har en relevant kommerciel og ledelsesmæssig uddannelse.

Som person er du entreprenant med interesse for nye forretningsmuligheder, du er struktureret, har overblik og fokus. Du skal være proaktiv og på en konstruktiv måde kunne udfordre og være med til at løfte ambitioner for virksomheden generelt. Du er yderst energisk, engageret, kvalitetsbevidst, målrettet og teamskabende.

Du er forretnings- og resultatorienteret. Du er udadvendt, har en naturlig gennemslagskraft og besidder en høj grad af initiativ samt prioriterings-, beslutnings-, og eksekveringsevne. Du er empatisk, robust og samtidig en engageret og harmonisk leder, der opnår medarbejdernes tillid via din ukomplicerede og ligefremme stil og synlighed i hverdagen.

Dine analytiske evner er gode og du har let ved at se tendenser i markedet. Derudover er du er en god købmand og har gode kommunikationsevner og er inddragende, viser tillid, er ordentlig og empatisk.

Du evner at begejstre andre: du fremmer opnåelsen af de opstillede mål ved at fremme en klar oplevelse af formål, inspirere til en positiv indstilling til arbejdet, og du vækker et stærkt ønske i teamet om at lykkes.

Du tilbydes

Du tilbydes en spændende og udfordrende stilling, hvor du får mulighed for at stå i spidsen for en engageret og dedikeret medarbejdergruppe. Du får mulighed for at udvikle en vækststrategi, der kan indfri det store potentiale, som Dafolo har.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK