Fundraiserkonsulent til Bruxelles

Drømmer du om at få international erhvervserfaring og sikre en professionel interessevaretagelse i EU, som skaber værdi for Nordjyllands kommuner?

Virksomheden

NordDanmarks EU-kontor har eksisteret siden 1990 og har faciliteter i både Nordjylland og Bruxelles. Kontoret tilbyder professionel rådgivning, som bygger på erfaring under hele processen fra projektidé til den faktiske gennemførelse. Servicesen bliver udformet i henhold til de specifikke behov, som den enkelte virksomhed, institution eller organisation har.

Foreningen er etableret af 11 nordjyske kommuner og region Nordjylland. Målet er at bidrage til internationalisering, økonomisk vækst og udvikling ved at skabe varige arbejdspladser og udvikle virksomheder og offentlige institutioner i Nordjylland. Dette opnås ved at etablere de rigtige kontakter for interessenterne, samt ved at skabe adgang til den rigtige finansiering til udviklingsaktiviteter.

Koblingen af netværk og støttemuligheder med information, viden og kompetencer skaber hvert år en lang række muligheder for virksomheder, institutioner og organisationer i Nordjylland, og gør regionen, kommunerne og virksomhederne kendte som relevante aktører på den europæiske og internationale scene.

Læs gerne mere her.

Udvikling af produkter og EU-samarbejder med deltagelse af nordjyske kommuner

Som fundraiserkonsulent sikrer du en professionel interessevaretagelse i EU, som skaber værdi for Nordjyllands kommuner. Dit ansvar spænder dermed bredt og dine opgaver er blandt andre:

Netværk

 • Fastholde og udvikle centrale netværk i Bruxelles
 • Facilitere samarbejdspartnere til aktørerne i de nordjyske kommuner
 • Styrke samspillet mellem de nordjyske kommuner og kontoret i Bruxelles gennem opbygning af relationer til nøgleaktører i de nordjyske kommuner.

Overvågning af trends og faglige ressourcepersoner

 • Holde dig opdateret på faglige og politiske udviklinger på områder med relevans for de nordjyske kommuner
 • Identificere faglige ressourcepersoner som de nordjyske kommuner kan samarbejde med ifm. konkrete opgaver, og proaktivt knytte relevante aktører sammen i internationale netværk.

Behovsafdækning og interessevaretagelse

 • Afsøge og identificere behov og projektinteresser i de nordjyske kommuner
 • Identificere relevante projektpartnere i EU som potentielle samarbejdspartnere til nordjyske aktører
 • Bidrage til at komme fra ”politisk behov” til konkret EU-projekt.

Støttemuligheder

 • Rådgive ledere og medarbejdere i de nordjyske kommuner om muligheder for hjemtagelse af EU-midler.

Projektdeltagelse

 • Medvirke ved identifikation af projektmuligheder og deltagelse i udarbejdelse af ansøgninger om projekter finansieret af diverse EU-fonde og andre EU-finansierings­kilder
 • Foretage screening af projektidéer og partnere og foreslå muligheder for at indgå i samarbejder internationalt
 • Facilitere udvikling af projektidéer og konkrete projektansøgninger i samarbejde med projektpartnerne
 • Deltage i konkrete EU-finansierede projekter på vegne af de nordjyske kommuner. Dette omfatter især aktiviteter, der med stor fordel kan udføres med udgangspunkt i beliggenheden i Bruxelles.

Akademisk profil med en proaktiv tilgang til opgaverne

Du har en længerevarende relevant uddannelse og har forventeligt erfaring fra en kommune og/eller anden offentlig institution og gerne med udviklingsaktiviteter. Hvis du herudover også har ledelseserfaring, er det et ekstra plus.

Det er især fordelagtigt, hvis du har erfaring med fundraisingprojekter, og selvfølgelig gerne inden for EU.

Din faglige erfaring er eksempelvis oparbejdet inden for grøn-, uddannelse/kvalificeret arbejdskraft-, digitaliserings- eller sundhedsområdet.

Sprogligt behersker du naturligvis både dansk og engelsk på et højt niveau.

Som person er du:

 • i besiddelse af udpræget sans for at etablere/udvikle kontakt med mulige interessenter
 • strategisk og analytisk tænkende
 • systematisk og vedholdende i din tilgang til opgaverne
 • kreativ og løsningsorienteret
 • selvkørende og tager ejerskab
 • nysgerrig og videbegærlig og med evne til at indgå i et troværdigt samspil med kommunerne
 • samarbejdsorienteret og i stand til at begå sig internationalt
 • en konstruktiv medspiller med fokus på synergier mellem kontorets faglige områder.

Udfordrende og afvekslende job i et internationalt udviklingsmiljø

Jobbet i NordDanmarks EU-kontor indebærer gode muligheder for personlig og faglig udvikling, herunder relevant efter- og videreuddannelse.

Du får et betydeligt selvstændigt ansvar, hvor den rette indsats giver synlig succes og anerkendelse. Du vil dermed være med til at ”sætte fodaftryk” inden for udviklingen af EU-projekter i de nordjyske kommuner.

Chancen for at skabe stærke faglige og personlige relationer og opbygge et netværk international, nationalt og regionalt i Nordjylland er også en betydelig mulighed i dette job. Da jobbet varetages i Bruxelles, er der en del rejseaktivitet primært mellem Bruxelles og Nordjylland.

Herudover tilbyder NordDanmarks EU-kontor også en kultur, der er præget af et højt fagligt engagement samt engagerede og dedikerede kolleger som du får et spændende samspil med.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK