Økonomichef til Mælkebøttecentret

Har du bred erfaring inden for de klassiske økonomiområder – og er du en god leder?

Jobbet

I den spændende stilling som økonomichef får du ansvaret for den daglige ledelse af økonomiafdelingen og den tilhørende personale- og boligadministration - hertil ledelsesansvar for afdelingens 2 medarbejdere.

Du er ansvarlig for den overordnede økonomistyring, herunder gennemgang og kontrol af budgetopfølgning og bogføring, samt at tilrettelægge budgetlægning og sikre at budgetterne overholdes. Du er tilmed ansvarlig for gennemførelse og koordinering af opgaver i økonomiafdeling, samt opfølgning og support til ledelse og medarbejdere i de forskellige institutioner/bo-enheder vedrørende økonomiske og personaleadministrative forhold.

Arbejdsopgaverne spænder bredt for den nye økonomichef og er bl.a.:

  • udarbejdelse af et ydelseskatalog over aktivitetstilbuddene i organisationen, og at der udarbejdes en personalehåndbog, der kontinuerligt justeres
  • at skabe en proces for gensidig medarbejderudvikling, der tilpasses de mål og visioner, som er gældende for husets værdigrundlag
  • udarbejdelse af økonomisk materiale mv. til bestyrelsen og kontakt til revisor
  • at servicere institutionerne og yde vejledning og rådgivning af lederne i administrative, budgetmæssige og regnskabsmæssige spørgsmål
  • at holde sig ajour med ny lovgivning og sikre formidling, overholdelse og forankring
  • at forberede og medvirke i overenskomstforhandlinger, samt sikre at overenskomsten svarer til den linje, som virksomheden og bestyrelsen har besluttet - hertil kommer, at overenskomsten formidles og overholdes.

Den stærke økonomifunderede generalist med ledelseserfaring og stort engagement

Du arbejder sandsynligvis med lignende ansvarsområder i dag, og du kommer med en solid bred faglig erfaring inden for de klassiske økonomiområder.

Din uddannelsesmæssige baggrund er formodentlig økonomisk som cand.merc.aud., HD(R), revisor eller tilsvarende kombineret med den rigtige personlighed og relevant erfaring.

Du er dygtig på såvel det operationelle som det strategiske plan, hvilket gør dig i stand til at løse både de konkrete opgaver, men også at bidrage aktivt til Mælkebøttecentrets fortsatte forretningsmæssige udvikling.

Du er den stærke økonomifunderede generalist, der med indsigt, overblik, robusthed og gennemslagskraft skaber unikke resultater. Du er proaktiv og initiativrig, og du håndterer opgaverne med ansvarlighed og omtanke.

Det forventes, at du har såvel udsyn målrettet den eksterne udvikling, der sker i omgivelserne, som indblik i husets interne udvikling. Du skal kunne forholde dig til og kombinere samarbejdet med eksterne partnere og interne anliggender i huset.

Det falder dig naturligt at skabe gode relationer, og dermed opnår du et stærkt samarbejde med dine kolleger og Mælkebøttecentrets samarbejdspartnere.

Du skal løbende være indstillet på at arbejde med egen udvikling og efteruddanne dig i forhold til den opgave, der skal varetages, samt være ansvarlig for selv at opdatere din viden. Det forventes, at du selv gør en aktiv indsats for at sætte sig ind i aftaler, regler, love m.m., der vedrører dit eget ansvarsområde, og du skal være med til at udvikle og medvirke i et medspil – som et team.

Du er naturligvis erfaren bruger af Office-pakken og vant til er anvende ERP/CRM/økonomi-systemer (Mælkebøttecenteret anvender Uniconta).

Vi ser gerne, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk, men dette er ikke en betingelse.

Du skal kunne fremvise og opretholde en ren straffe- og børneattest.

Muligheden for at blive et væsentlig aktiv i et kreativt og fagligt udviklende miljø

Dur stor indflydelse på arbejdskulturen, og der tilbydes et fagligt og personligt udfordrende job i et konstruktivt og udviklende miljø. Du arbejder tæt sammen med direktøren, kompetence- og udviklingschefen og resten af ledergruppen.

Derudover får du en spændende hverdag med mulighed for videreudvikling af dine faglige- og personlige kompetencer via deltagelse i kurser og relevant faglig efteruddannelse.

Søg stillingen