Vicedirektør til Klima- og Miljøforvaltningen i Aalborg Kommune

Klima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger i Aalborg Kommune. Vil du have en central rolle i dette?

Fremme og understøtte den grønne omstilling

Du bliver vicedirektør i Klima- og Miljøforvaltningen samt i den tilhørende afdeling, Miljø og Plan og indgår i forvaltningens ledelse og skal bidrage til drift og udvikling af ansvarsområderne inden for Klima og Miljø. Større tværgående initiativer og udviklingsprojekter igangsættes af ledelsen i Klima- og Miljøforvaltningen og skal give tydelig retning og ejerskab.

Vicedirektøren skal formidle faglig professionel rådgivning af høj kvalitet til udvalg og byråd, og skal samtidigt oversætte politiske beslutninger til konkrete handlinger og initiativer i forvaltningen.

Vicedirektøren skal give et professionelt og konstruktivt med- og modspil i relation til det politiske niveau. Det er en styrke for vicedirektøren at have fagligheden og modet til - i relevant omfang - at udfordre og støtte politikerne, når de politiske beslutninger inden for Klima og Miljø skal træffes.

Vicedirektøren har det øverste ansvar for drift, udvikling og ledelse af Miljø og Plan og skal med afsæt i en helhedsorienteret tilgang, varetage ledelsesopgaven i tæt samspil med funktionscheferne. Helheds- og sammenhængskraften i området skal sikres, og en tydelig retning for videreudviklingen af området skal sættes. Vicedirektøren skal i samspil med funktionscheferne både sikre retning og samling af indsatserne og samtidigt give medarbejderne plads til, at de kan udfolde deres faglighed.

Faglige og ledelsesmæssige samt sociale kompetencer

Vicedirektøren for Miljø- og Plan skal først og fremmest have gode faglige, og stærke ledelsesmæssige og sociale kompetencer, der gør vedkommende til en efterspurgt og kompetent samarbejdspartner og personaleleder - både internt og eksternt i relation til hele Aalborg Kommune. Vicedirektøren skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund, der relaterer til fagområdet, samt erfaring og viden inden for nogle af de områder, der ligger i Klima- og Miljøforvaltningen i Aalborg Kommune.

Der lægges vægt på en stor dokumenteret og solid ledelsesmæssig erfaring. Den nye vicedirektør skal være visionær på området og kunne skabe synergier og samarbejde i hele Aalborg Kommune på miljøområdet. Desuden skal man kunne agere som sparringspartner og identificere fremtidige muligheder og udfordringer på tværs, så Aalborg Kommune fortsat fremstår som en klimavenlig kommune med stort fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Det er vigtigt, at den kommende vicedirektør møder politikere, ledere, medarbejdere, borgere og andre interessenter i øjenhøjde og med en løsningsorienteret og konstruktiv tilgang til opgaverne og udfordringerne. Vicedirektøren skal besidde den nødvendige pondus og gennemslagskraft til at træffe beslutninger, når det er nødvendigt og relevant. Ordentlighed, politisk tæft samt evnen til at agere i et højt tempo i områder med stor kompleksitet, er vigtige egenskaber. Desuden skal man kunne tænke både strategisk og proaktivt.

Vicedirektøren skal være en holdspiller og komplementere de eksisterende kompetencer i forvaltningen. Ledelsesstilen skal således være samarbejdsorienteret og præget af åbenhed og tillidsfulde samspil.
Vicedirektøren skal have gode og relevante resultater fra anden/andre komplekse ledelsesfunktioner på et højere niveau med i bagagen, hvor der er demonstreret:

  • Gennemslagskraft og robusthed på den gode måde, kunne stå fast, fungere under pres, tåle udfordringer og samtidigt være lyttende, løsnings- og samarbejdsorienteret
  • Konkrete resultater med forandringsledelse og personaleledelse
  • Tydelige relationelle og netværksfærdigheder
  • Stærke analytiske kompetencer
  • Gode kommunikative kompetencer
  • Have interesse og lyst til samarbejdet med medarbejdernes repræsentanter og tillidsmænd i både det formelle og mere uformelle samspil
  • At kunne fungere i en uhøjtidelig kultur og med en positiv, ukompliceret og humørfyldt tilgang

Andet

De første samtaler finder sted d. 16. og 17. august og anden samtaler d. 23. august 2021. Du kan læse mere om jobbet her.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for chefer indgået mellem KL og foreningen af kommunale chefer med indplacering på grundlønstrin 52. Tillæg forhandles efter kvalifikationer.

Søg stillingen