Persondatapolitik

I henhold til EU-databeskyttelsesforordning 2018 (GDPR) er kravene for, hvordan virksomheder arbejder med persondata, skærpet. Dette indebærer blandt andet, at du som individ har ret til større indsigt i, hvilke oplysninger om dig virksomheden sidder inde med, og hvordan disse behandles. Virksomheder skal have grundlag for at behandle dine data, og i mange tilfælde er de derudover forpligtet til at indhente dit samtykke, hver gang dine data registreres samt slette disse, så snart samtykket udløber eller efter dit ønske. Dokumentationskravene er væsentligt forøget i forordningen, hvilket betyder, at virksomheder skal være i stand til at dokumentere og argumentere for indsamling, opbevaring og behandling af persondata, og at databehandlingen foretages på baggrund af et sagligt og legitimt formål. I Curia har vi set persondataforordningen som en mulighed for at videreudvikle vores arbejdsprocesser ved at forholde os endnu mere kritisk til vores indsamlede kandidatinformation og fortsat sørge for, at vores behandling og placering af data er veldokumenteret og transparent. Dette betyder konkret, at vi udelukkende beder om personoplysninger, vi reelt har behov for, så vi undgår at indsamle data, som vi ikke anvender i vores rekrutteringsprocesser eller andre consulting-ydelser. Derudover har vi effektiviseret vores interne datastruktur, således den enkelte kandidats data altid er samlet ét sted i vores system for på den måde nemt at kunne lokalisere eller slette dem efter kandidatens ønske. Nedenfor kan du læse mere om vores procedurer og forretningsgange for behandling af persondata. Hvilke data registreres: Curia registrerer kun de oplysninger, som du selv formidler til os, herunder navn samt øvrige kontaktdata, fødselsdato, ægteskabelig status, erhvervserfaring, uddannelse, kurser/certificeringer, fritidsinteresser, sprogkundskaber, referencer og eventuelt baggrund for ønsket om jobskifte. Databehandlingens formål: Oplysningerne anvendes til at kvalificere dit kandidatur i forhold til de stillinger, vi hjælper vores kunder med at besætte. Registrering, samtykke og opbevaring: I Curia registreres alle kandidater via vores online rekrutteringssystem, der sikrer, at du som kandidat aktivt tilvælger samtykke til opbevaring af data i 24 måneder. Inden udløb af samtykkeperioden fremsendes en e-mail til dig med mulighed for at forlænge registreringen. Hvis dette ikke godkendes, slettes dine data automatisk. Derudover logger systemet alle handlinger, hvilket betyder, at du til enhver tid kan få indblik i hvilke data, der er registreret, hvorledes vi behandler disse og hvem, der udfører en konkret handling. Formidling af kandidatdata til kunder: Når du som kandidat er i proces hos Curia, behandler vi dine data fortroligt, hvilket betyder, at vi ikke deler dine oplysninger med vores kunder, før du har godkendt dette. Derudover indeholder vores samarbejdsaftaler med vores kunder en beskrivelse af hvilke anbefalinger, vi har til kundens behandling af kandidatdata, der videreformidles fra Curia. Brug for flere oplysninger? Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om Curias behandling af persondata, er du velkommen til at kontakte os.