Head of Service

Kommercielt indstillet projektsælger til servicesalg og afdelingsledelse.

Virksomheden

Brüel Systems A/S er blandt verdens førende producenter af miljøvenlige, fuldautomatiske anlæg til håndtering, vask og tørring af genbrugsemballage til levnedsmiddelindustrien, fortrinsvis i Europa og Nordamerika.

Virksomheden blev grundlagt i 1843 og er i dag 100 % nordjysk ejet, hvor ejerandelene udgøres af hhv. en lille gruppe investorer og medarbejderandele. På nuværende tidspunkt består virksomheden af knap 100 medarbejdere placeret i Hjørring.

Virksomheden har de seneste tre år leveret solid vækst i både omsætning og indtjening, og denne udvikling fortsætter de kommende år.

Med henblik på at skabe yderligere fokus på Service og After sales har Brüel omstruktureret Serviceafdelingen og søger i den forbindelse en Head of Service.

Læs mere om Brüel her.

Jobbet

Med reference til SVP Sales & Service bliver du overordnet ansvarlig for at nå dine strategiske mål gennem operationel ledelse af serviceområderne Installation & Warranty, After sales, Service centers og Proactive sales, og du bliver en afgørende brik i at udvikle den kommercielle del af serviceforretningen yderligere.

Personaleledelsesopgaven er en kombination af direkte ledelse af medarbejdere i serviceområderne og ledelse gennem ledere. Yderligere er dele af de kommercielle funktioner organiseret i en matrix-struktur. I alt er der knap 15 medarbejdere i Serviceafdelingen.

Du bliver medlem af Management Group, og dine succeskriterier er, dels at du opnår det årlige budget for den samlede Serviceafdeling, dels at du får skabt en velfungerende afdeling med høj trivsel.

Dine konkrete opgaver indbefatter:

 • Kundebesøg og vedligeholdelse af kunderelationer.
 • Udvikling, udbygning og vedligeholdelse af de enkelte serviceområder, herunder med særlig fokus på udvikling af værktøjer (servicekontrakter, kalkulationsværktøj, prislister, serviceaftaler, rabatstrukturer, reservedelspakker, ad hoc salg mv.) og salgskanaler (online såvel som fysisk).
 • Ansvar for administration, udvikling og vedligeholdelse af 24/7 vagtordning, herunder deltagelse i denne.
 • Sikring af god koordinering mellem serviceområderne og den øvrige organisation.
 • Daglig administration og ledelse af ledere og medarbejdere i serviceområderne.

Jobbet indeholder ca. 30-50 årlige rejsedage.

Din profil

Du har formentlig en teknisk uddannelsesmæssig baggrund kombineret med en kommerciel overbygning som eks. salgsingeniør, eksportsælger, maskinmester mv. Du har således en kommerciel tilgang til servicesalg.

Det er en afgørende forudsætning, at du har mindst 7 års erfaring fra en tilsvarende rolle med en kombination af projektsalg/service og personaleledelse inden for et eller flere af fødevaresegmenterne slagteri, bageri, mejeri eller fiskeindustri.

Dine faglige kompetencer:

 • Du har en veludbygget værktøjskasse i forhold til projektsalg og servicesalg.
 • Du er velbevandret i IT, herunder MS Office pakken og ERP system (gerne Axapta).
 • Du taler og skriver både dansk og engelsk på højt niveau. Kan du også tale og skrive tysk, er dette en fordel.

På det personlige plan er du en sælger, som formår at afslutte ordren. Derudover:

 • har du fokus på samhandel og ser kunderne som samarbejdspartnere
 • er du visionær, når det kommer til servicesalg
 • er du udadvendt og trives i kunderelationen.

Du tilbydes

Du tilbydes et alsidigt job i en attraktiv vækstvirksomhed med et verdensledende produkt. Du bliver en nøglespiller i realiseringen af de kommende års vækststrategier, og du får mulighed for at bidrage til udviklingen af virksomheden. Dertil tilbydes du et udfordrende job i en flad organisation med høj grad af frihed under ansvar og fleksible forhold.

Du tilbydes en attraktiv lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK