Skip to main content

I proces hos Curia

I proces hos Curia

Curias rekrutteringsproces varer normalt mellem 5 og 8 uger, og du kan forvente følgende af rekrutteringsprocessen: 

  1. I proces hos os: Du søger en stilling på vores hjemmeside, eller bliver kontaktet af en af vores konsulenter f.eks. gennem vores CV-database eller LinkedIn. Alle ansøgere bliver gennemgået af en af Curias konsulenter, og finder konsulenten din ansøgning relevant, vil du blive ringet op for at få svar på uddybende spørgsmål til din ansøgning. Relevante kandidater bliver inviteret til det første interview, der foregår i Curias lokaler i enten Aarhus, Aalborg eller København.

  2. Interview og test: Ved det første interview får du en introduktion til jobbet og den virksomhed, stillingen skal besættes hos. Vi gennemgår sammen dit CV, og du får en tilbagemelding på personlighedstesten Personality Focus Profile, som du bliver bedt om at udfylde inden interviewet.

  3. Præsentation hos virksomheden: De kandidater, der matcher jobprofilen, inviteres til en præsentation hos den virksomhed, der søger en ny medarbejder. Præsentationen foregår oftest hos den pågældende virksomhed eller hos Curia.

  4. Jobreferencer: Vælger virksomheden, at du skal gå videre til en afsluttende finalepræsentation, vil en af Curias konsulenter indhente jobreferencer hos de personer, som du har udvalgt og som skønnes at kende din personlige og faglige profil.

  5. Finalepræsentation og kontrakt: Finalepræsentationen finder sted hos virksomheden, formentlig med tilstedeværelse af en af Curias konsulenter. Virksomheden vil efter denne præsentation tage stilling til, hvilken kandidat de ønsker at ansætte.

Der vil altid være mere end én kandidat i proces til vores stillinger. Derfor er der kandidater, som ikke bliver tilbudt jobbet. Disse kandidater vil selvfølgelig modtage et mundtligt eller skriftligt afslag.

Når du er i proces hos Curia, garanterer vi dig, at alle oplysninger behandles fortroligt, og at din ansøgning og dine oplysninger ikke bliver givet videre uden dit samtykke. Du er altid velkommen til at kontakte os med dine eventuelle spørgsmål.