Ledertræning i forbindelse med afskedigelser

Curias konsulenter er trænede i at hjælpe ledere med at håndtere afskedigelser og den svære samtale, og vi har mange års erfaring som sparringspartner for ledere på alle niveauer i forbindelse med fyringsrunder og outplacementforløb.

Vi yder rådgivning om forløbet både op til, under og efter afskedigelsen. I samarbejde med de involverede ledere planlægger vi den svære samtale og de praktiske ting i forbindelse med afskedigelsen. Vi træner lederne i selve gennemførelsen af afskedigelsen og den svære samtale, således de er bedst mulig rustet til at håndtere situationen og de efterfølgende reaktioner.

Når afskedigelsen og den svære samtale er gennemført, bliver de afskedigede medarbejdere tilbudt et individuelt eller fælles outplacementforløb i samarbejde med en konsulent fra Curia. Curias outplacementforløb indeholder fire faser, der giver de afskedigede medarbejdere de bedste forudsætninger for hurtigt at komme videre i nyt job.