Headhunting, search & selection

Vælger du os til at finde din nye medarbejder, garanterer vi et effektivt rekrutteringsforløb, hvor vi ved brug af headhunting, search & selection sikrer, at din virksomhed ansætter den rette kandidat:  

  • Headhunting og search:Vi benytter vores netværk på tværs af brancher og arbejdsområder til at afsøge markedet for de bedste kandidater, der matcher både stillingen og din virksomhed. Vi har vores egen CV-database med opdaterede og aktuelle CV’er, derfor finder vi de bedst egnede kandidater på markedet. Denne fase er særlig vigtig, når vi søger højtspecialiserede faglige kompetencer, og når vi søger de bedste ledere og topledere på markedet.

  • Selection: Vi går igennem alle indkomne ansøgninger og vurderer nøje ud fra de profil- og kompetencekrav til kandidaten, som vi opstiller i samarbejde med dig og din virksomhed.