Regnskabchef

Vil du have en nøglerolle i en moderne sparekasse, der netop er blevet børsnoteret?

Ekspanderet gennem fusion med en række sparekasser i Jylland

I dag har Den Jyske Sparekasse 19 filialer i Jylland og beskæftiger ca. 350 medarbejdere. Hovedkontoret ligger stadig i Grindsted.

Den Jyske Sparekasse tilbyder en bred vifte af finansielle ydelser, rådgivning og produkter og har forretningsmæssigt fokus på privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Den Jyske Sparekasses idégrundland handler om at skabe overblik, så kunderne oplever overskud – personligt og økonomisk. Kunderne og den lokale forankring er i det hele taget en vigtig hjørnesten i sparekassens forretningsmodel, hvorfor Den Jyske Sparekasse ofte deltager aktivt i lokalsamfundet f.eks. gennem sponsorater eller ved diverse lokale arrangementer.

Den Jyske Sparekasse blev i november 2018 børsnoteret.

Læs mere her.

Ansvar for ekstern regnskabsrapportering og indberetninger

Du bliver en del af sparekassens finansafdeling, der har ansvaret for interne og eksterne regnskaber, likviditetsstyring samt indberetning til myndigheder. Dit fokus ligger på:

  • Års- og kvartalsrapporter
  • Årsregnskaber for associerede og tilknyttede selskaber
  • Koncernregnskab
  • Budgetter, skatte-, moms- og lønsumsafgiftsopgørelser
  • Direktions- og bestyrelsesrapportering
  • Indberetninger til Finanstilsynet, Nationalbanken og SKAT.

Derudover får du ledelsesansvaret for et team på pt. 2 medarbejdere, der primært arbejder med ekstern regnskabsrapportering.

Grundighed og bredt kendskab til finansiel rapportering

Du er uddannet cand.merc.aud., HD(R) eller tilsvarende og har nogle års relevant praktisk erfaring fra en regnskabsafdeling i et pengeinstitut eller fra revisionsbranchen. Har du indgående kendskab til IFRS, vil det være en klar fordel.

Måske har du allerede ledelseserfaring – alternativt er du klar til at tage et endnu større ansvar i din karriere.

Din tilgang til opgaverne er analytisk, du er forretningsorienteret og du evner at skabe overblik, når opgaverne bliver mange. Strukturering er for dig en selvfølgelighed, og du har et naturligt øje for selv den mindste detalje.

Du begår dig ubesværet både på dansk og engelsk og kan anvende de gængse IT-/ERP-løsninger, herunder BEC’s systemer.

Tætte relationer, tilgængelighed og nærvær

Hverdagen i Den Jyske Sparekasse er travl, men med optimale rammer for trivsel og udvikling – og altid med udgangspunkt i den enkelte.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK