Senior Business Developer

Brænder du for grøn omstilling og er engageret i udvikling af samfundsforhold? Så har du mulighed for at varetage en central plads i motorrummet af Hydrogen Valley.

Virksomheden

Hydrogen Valley omsætter danske klimavisioner til konkret handling. Hydrogen Valley arbejder med løsninger på, hvordan brint og biogas kan fremme den grønne omstilling af det danske energisystem. Virksomheden gennemfører aktiviteter og skaber arbejdspladser sammen med danske og udenlandske partnere.

Hydrogen Valley vil med udgangspunkt i Danmarks politisk vedtagne grønne omstilling, hvor det fremtidige energisystem baseres på vedvarende energi, være ledende dansk center for udnyttelse af brint og biogas til bæredygtig vækst og udvikling.

Virksomheden er et videns- og erhvervscenter, der afdækker muligheder, tiltrækker investeringer og skaber viden, vækst og arbejdspladser inden for brint og biogas som led i den grønne omstilling af det danske energisystem. Det gør de i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer, universiteter og offentlige myndigheder.

Der bliver arbejdet hårdt for at tiltrække investeringer, og Hydrogen Valley har hidtil medvirket til at skabe mere end 200 arbejdspladser i Nordjylland. De etableres typisk i forlængelse af projekter, som efter dokumenteret bæredygtighed forlader projektfasen og overgår til produktion.

Hydrogen Valley indgår i den nordjyske energiklynge House of Energy sammen med blandt andre Business Aalborg og Aalborg Universitet og er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Virksomheden er organisatorisk placeret i CEMTEC-fonden og fysisk placeret i erhvervsparken CEMTEC i Hobro.

Læs gerne mere her.

Jobbet

Dit overordnede mål er at levere erhvervsudvikling, der skaber arbejdspladser i Nordjylland inden for omstilling af det danske energisystem. Du får hands-on-opgaver og kommer til at drive processen med at beskrive og forretningsmodne nye potentielle projekter, og således får du en meget central plads i motorrummet af Hydrogen Valley.

Med reference til direktøren bliver dine primære opgaver at:

 • udarbejde business cases for og sammen med partnervirksomheder
 • fundraise i forbindelse med projektudvikling i samarbejde med partnervirksomheder
 • stå for projektledelse af udviklingsprojekter i samspil med partnervirksomheder
 • arbejde proaktivt med projektering af innovationsprojekter inden for grøn energi med kollegerne på Hydrogen Valley
 • indgå aktivt i relevante regionale, nationale og internationale netværk for produkt- og procesudvikling af grøn energi med fokus på brint
 • kunne se nye grønne muligheder og få dem realiseret i tæt samarbejde med andre energipartnere og organisationer.

På sigt vil dit arbejde udvikle sig til også at indeholde kontakt til og motivering af partnervirksomheder til at indgå i konkrete udviklingsprojekter, som typisk omfatter analyse, men også etablering af anlæg til forsøg og/eller produktion.

Ligeledes vil du være med til opbygning af en pipeline – regionalt, nationalt og internationalt – af potentielle partnervirksomheder til Hydrogen Valley med fokus på koblingen mellem grøn energi, herunder brint, og partnervirksomhedernes forretningsmodel(ler).

Din profil

Du har sandsynligvis en videregående erhvervs- eller driftsøkonomisk uddannelse, som f.eks. cand.merc. eller lignende. Du kan også have en ingeniørmæssig baggrund suppleret med en erhvervsøkonomisk uddannelse.

Du kan drive processen med at udarbejde solide økonomiske forretningsmodeller inden for energiområdet. Det sker i et tværfagligt samarbejde med virksomheder, organisationer, myndigheder og forskningsinstitutioner.

Du kan beskrive de enkelte dele af forretningsmodellen: hvad er casen, hvor er markedet, hvordan er indtægtsstrømmen, omkostningsstrukturen og investeringsbehovet? Hvem vil eje forretningsmodellen og gå i markedet med den, og hvem vil være underleverandører af teknologi eller relevante services? Du formår at beskrive den økonomiske del af forretningsmodellen, så alle interessenter forstår konceptet og mulige risici og samle det med relevante tekniske beskrivelser fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder vidensinstitutioner og samarbejdsvirksomheder.

Du er god til at sætte dig ind i komplekst stof og komplekse sammenhænge, herunder med naturlig interesse og flair for teknisk orienterede projekter.

Du har faglig erfaring med forretningsudvikling og virksomhedsrådgivning, herunder dokumenteret erfaring med udvikling af business cases, gerne med erfaring inden for energiområdet. Vi ser ligeledes gerne, at du har erfaring med at drive strategiprocesser og kan omsætte konkrete idéer til nye forretningspotentialer, og du er fortrolig med at præsentere og sælge disse idéer.

Det er afgørende, at du brænder for grøn omstilling og er engageret i udvikling af samfundsforhold.

Kendskab til fundingmuligheder som f.eks. Horizon 2020, EUDP, Regionalfond og lignende er en fordel, men ikke et krav, da Hydrogen Valley allerede har denne viden i organisationen. Du skal dog have lyst til at arbejde med dette.

Du begår dig på både dansk og engelsk på et højt niveau i skrift og tale.

Som person er du:

 • resultatorienteret og forretningsorienteret
 • drevet af en stærk vilje til at sætte og indfri ambitiøse resultatmål
 • udadvendt og god til at vedligeholde og opbygge relationer både internt og eksternt
 • en stærk kommunikator og en troværdig formidler med personlig udstråling og integritet
 • systematisk, detaljeorienteret og vedholdende i din tilgang til opgaverne
 • kreativ og løsningsorienteret
 • eksekverende og følger opgaverne til dørs
 • nysgerrig og videbegærlig
 • samarbejdsorienteret og i stand til at begå sig en mindre og uformel organisation.

Du tilbydes

Du tilbydes et spændende job i en dynamisk og vækstorienteret virksomhed, som agerer i et internationalt udviklingsmiljø. Der må forventes 2-3 rejsedage/mdr.

Arbejdsmiljøet i Hydrogen Valley indebærer gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du får et job med ansvar, hvor den rette indsats giver synlig succes og anerkendelse.

Du vil være med til at ”sætte fodaftryk” inden for den grønne omstilling.

Du får mulighed for at skabe stærke faglige og personlige relationer og netværk internationalt, nationalt og regionalt i Nordjylland.

Herudover tilbyder Hydrogen Valley også en kultur, der er præget af et stort fagligt engagement samt engagerede og dedikerede kolleger.

Du tilbydes attraktive ansættelsesvilkår i et godt arbejdsmiljø.

Endelig vil der være gode muligheder for relevant efter- og videreuddannelse.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2019.

Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 10.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK