Strategisk rådgiver/fundraiser til ekstern forskningsfinansiering

Vil du arbejde helt tæt på forskere på Institut for Materialer og Produktion og på Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet (AAU)?

Virksomheden

Aalborg Universitet bidrager til det globale samfunds videnopbygning og til udvikling af det danske samfunds velstand, velfærd og kultur. Det sker gennem forskning, forskningsbaseret uddannelse, myndighedsbetjening og vidensamarbejde. AAU uddanner studerende til fremtiden og baserer aktiviteter på et dynamisk og forandringsskabende samarbejde med det omgivende samfund. Læs mere om AAU her.

Institut for Materialer og Produktion har et bredt forsknings- og uddannelsesmiljø. Instituttets mission er at imødekomme fremtidens krav til nye materialer og produktionssystemer gennem hele værdikæden fra grundlæggende materialeforståelse, materialers applikationer i mekaniske konstruktioner, industriel produktion og styring. Vi har flere stærke, internationale og innovative forskergrupper, der omfatter alt fra grundlæggende videnskab til strategisk og anvendt forskning. Aktiviteterne omfatter både forskning og uddannelse inden for materialer, mekanik, fysik, produktionsteknik og industriel ledelse og innovation. Vi har adskillige innovative, ukonventionelle og ofte tværfaglige samarbejder med industrien og andre samarbejdspartner.

Institut for Matematiske Fag forsker, underviser og formidler inden for matematik, statistik, matematik-økonomi og matematik-teknologi. Der udføres grundvidenskabelig forskning, der har forståelse og erkendelse som sit primære mål. Denne forskning har ikke umiddelbart konkrete anvendelser for øje, men udgør et vigtigt grundlag for fremtidige anvendelser. Vi laver også mere anvendelsesorienteret og strategisk forskning. Instituttet har et nært samarbejde med de øvrige områder på universitetet om både forskning og undervisning.

Jobbet

Som strategisk rådgiver/fundraiser for forskningsfinansiering får du en central rolle med analyser til og strategisk understøttelse af forskere og ledelser på begge institutter inden for området.

Du bliver ansvarlig for implementering af AAUs nye strategi og samarbejdsmodel for en målrettet professionel forskningsstøtte i forbindelse med hjemtag af eksterne midler, herunder ansvarlig for at opbygge nye processer omkring institutternes fundraising. Det forventes, at du bliver en drivende kraft i at systematisere og kvalificere forskningsansøgninger.

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med både ledelse, forskere og administrative kolleger i sekretariatet, på fakultetet og med det centrale forskningsstøttekontor ”Fundraising & Project management” (F&P).

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

 • Understøtte strategiarbejde i forhold til ekstern finansieret forskning
 • Udarbejdelse af oplæg og analyser, der anvendes som grundlag for beslutninger i ledelsen
 • Støtte i forbindelse med initiering af strategiske samarbejder og større forskningsprojekter og -programmer
 • Instituttets first-point-of-contact for både interne og eksterne partnere vedrørende fundraising
 • Afsøgning og synliggørelse af fundingmuligheder
 • Sikre fremdrift og eksekvering på fundingstrategiske indsatser
 • Etablering og drift af et fundingnetværk både internt og eksternt.

Din profil

Vi forventer, at du er fagligt dygtig, proaktiv og fleksibelt indstillet i forhold til opgaveløsningen. Det er vigtigt, at du er en person med et højt personligt og fagligt drive, der har lyst til at indgå i en dynamisk organisation.

Du skal have lyst til at arbejde opsøgende og strategisk og gøre dig kendt i et stort og dynamisk fagmiljø. Du skal formidle muligheder for forskningsfinansiering både bredt på institutterne og ved at matche forskere med relevante ansøgningsmuligheder samt være opsøgende i forhold til dannelse af netværk i forbindelse med større ansøgninger. Du skal selvstændigt tage initiativ til sparring med forskerne og forskningsgrupperne om deres fundingstrategi og målretning af ansøgninger samt koordinere ansøgninger på tværs.

Dine kvalifikationer:

 • Erfaring med fundraising
 • Et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte fundraising potentiale samt at matche forskningsideer med fundraising muligheder
 • Gode analytiske evner og en struktureret tilgang til dit arbejde samt i stand til at løse opgaver med kort frist
 • God til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
 • Arbejder selvstændigt, er opsøgende, initiativrig og god til at prioritere opgaver med mange deadlines
 • Har en god teknologiforståelse
 • Engelsk på højt niveau, da en væsentlig del af dit arbejde foregår på engelsk.

Som person er du:

 • Positiv og tillidsvækkende og god til at etablere værdiskabende arbejdsrelationer
 • Udadvendt og god til at netværke
 • Entreprenant, initiativrig og handlekraftig
 • Lyttende og observant i dialogen med dine samarbejdspartnere
 • Analytisk, struktureret og god til at prioritere.

Du tilbydes

Som medarbejder på AAU er din arbejdsdag fyldt med spændende og udfordrende opgaver af meget forskellig karakter. Du er helt tæt på den nyeste forskning og møder Danmarks universitets- og forskningspolitik i praksis.

Du bliver en del af et internationalt miljø, hvor mange af de videnskabelige medarbejdere kommer fra udlandet, og hvor engelsk derfor bruges naturligt i mange sammenhænge.

Som universitet ønsker vi at tiltrække de bedste faglige kompetencer. Hvis du har engagement og lyst til at gøre en forskel, er der gode muligheder for at skabe karriere og resultater i dit job.

Du får stor mulighed for at præge stillingen i den retning, hvor du vil kunne skabe succes inden for et fagområde med stor ledelsesmæssig bevågenhed og som rummer endnu uudnyttede muligheder for at hjemtage forskningsmidler.

Interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Jette Marie Christensen tlf. 99409301 eller jmc@mp.aau.dk

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK