Kunstnerisk chef

Mennesker, musik og magi hos Aalborg Symfoniorkester – er du den nye kunstneriske chef?

Virksomheden

MENNESKER, MUSIK OG MAGI HOS AALBORG SYMFONIORKESTER

Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943 og tæller i dag 65 musikere. Siden 2014 har vi haft base i Musikkens Hus på Aalborgs pulserende havnefront med smuk udsigt over by og fjord - i hjertet af Aalborg. Vi ønsker at være et synligt og nærværende orkester, som åbent og inviterende møder publikum i alle tænkelige sammenhænge. Vi ønsker at skabe et rum, hvor mennesker mødes på tværs af kultur og alder og finder fællesskab i musikken – med kort afstand mellem orkester og publikum. Vi ønsker med musikken at bryde grænser, udvikle og udforske. Bevæge os ud og tage favntag med kulturens mangfoldighed og farverigdom.

Læs mere her.

Jobbet

Som kunstnerisk chef skal du sikre den kunstneriske vision langsigtet såvel som kortsigtet, samt sikre den kunstneriske udvikling.

Med reference til direktøren skal den kunstneriske chef indgå i et konstruktivt og vedholdende samarbejde med den øvrige ledelse i Aalborg Symfoniorkester. Den kunstneriske chef skal medvirke til at skabe et professionelt samarbejde med alle øvrige aktører i Aalborg Symfoniorkester, således at målene realiseres i fællesskab. Samspillet skal fokusere på de strategiske indsatser, således at Aalborg Symfoniorkesters kerneydelser udvikles, og der følges op på mål, strategier og handleplaner.

Du skal sammen med resten af ledelsesteamet skabe holdånd og ejerskab til projektet hos de tilknyttede medarbejdere, således at der i et konstruktivt samspil skabes den optimale udvikling. Den samlede opgaveportefølje og udfordring forudsætter således en kunstnerisk chef, der er i stand til at agere på et strategisk, innovativt og udviklingsorienteret niveau. Alt sammen i tæt og konstruktivt samarbejde med programafdelingen i Musikkens Hus.

Den kunstneriske chef er den, der repræsenterer Aalborg Symfoniorkester i alle kunstneriske samarbejder. Der aftales en tæt koordinering mellem den kunstneriske chef, direktøren og programchefen i Musikkens Hus.

Som kunstnerisk chef bliver du chef for orkestermanageren, producenterne og de fastansatte musikere.

Du bliver ansvarlig for følgende:

 • Planlægning af Aalborg Symfoniorkesters program i samarbejde med udvalg
 • Planlægning af Musikkens Hus’ samlede klassiske program
 • Kunstneriske samarbejdsaftaler
 • Forhandling af kontrakter ift. solister, dirigenter, komponister, arrangører, konferenciers- og repertoire
 • Samarbejdsudvalget
 • Udvikling af nye klassiske publikumskoncepter
 • Aktiviteter i regionen
 • Sponsorklub/musikaktionærerne.

Den kunstneriske chef får en stor kontaktflade i jobbet bl.a. til Slots- og Kulturstyrelsen (kunstnerisk indhold), musikkonservatorier, DEOO, Den Jyske Opera, Det Kongelige Teater, festivaler og agenturer samt dirigenter og solister.

Desuden deltager du på vegne af Aalborg Symfoniorkester i bl.a.:

 • Netværket for musikchefer
 • Kulturledernetværket i Aalborg Kommune
 • Alle koncerter og turner.

Samt bistår orkestermanageren i forhold til dennes direkte ledelsesopgaver, herunder HR-rettede tiltag ift. musikerne.

Din profil

Som kunstnerisk chef skal du have en relevant baggrund, viden og indsigt i symfonisk musik og miljøet omkring symfonisk musik. Et indgående kendskab til det klassiske program og miljø er et must, og samtidigt er du kunstnerisk visionær.

Det er ønskeligt, at den nye kunstneriske chef har ledelsesmæssig erfaring. Erfaringer med strategisk orienterede opgaver skal være en vigtig del af bagagen, hvor strategi omsættes til handling og målrettet følges op. Desuden erfaring med intern og ekstern kommunikation, herunder profilerende aktiviteter, netværksaktiviteter etc.

Du skal være visionær og strategisk tænkende med et handlings- og beslutningsorienteret fokus og evne at kunne sætte klare rammer og mål for den kunstneriske udvikling, som ønskes for Aalborg Symfoniorkester. Du skal være nytænkende med blik og respekt for traditioner og have stor vilje og en positiv tro på Aalborg Symfoniorkesters fortsatte udvikling.

Den kunstneriske chef skal være en udadvendt, synlig, lyttende og empatisk leder, som er i besiddelse af betydelige sociale kompetencer, gennemslagskraft, ordentlighed og personlig integritet. Åbenhed og nysgerrighed skal ligeledes være en tydelig del af personligheden.

Som kunstnerisk chef skal du brænde for opgaven og udstråle engagement, vilje og en positiv tro på Aalborg Symfoniorkester. Du skal have et ægte engagement i medarbejdernes trivsel, idérigdom og udviklingsmuligheder og arbejde målrettet for at fremme en kultur, hvor der er et godt arbejdsmiljø med plads til udvikling og nytænkning. Du skal desuden evne at samarbejde på tværs i en stor og kompetent organisation.

Du skal være en samlende figur med stærke kommunikative evner, der både kan samle institutionen indadtil, og være udadvendt og synlig i kommunikation og formidling i forhold til Aalborg Symfoniorkesters mange interessenter og netværk.

Jobbet vil kræve bopæl i regionen.

Du tilbydes

Jobbet vil medføre en udfordrende karriere med gode muligheder for selv at forme dagligdagen og udvikle området i et af de mest moderne og succesrige koncerthuse i Norden.

Du bliver en del af en stor og synlig succes. Du får dygtige kollegaer med stor indsigt i branchen, som brænder for det, de laver, samt gode ansættelsesforhold med løn efter kvalifikationer og pensionsordning (løntrin 52 + årligt tillæg på kr. 50.000).

Søg stillingen


Websitet anvender cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website
OK