Produktionschef i en veletableret produktionsvirksomhed

Vil du have en spændende nyoprettet stilling i en vækstvirksomhed med betydelige faglige og personlige udviklingsmuligheder?

Daglig ledelse af den samlede produktion

Med reference til produktdirektøren får du det ledelsesmæssige ansvar for produktion, planlægning, indkøb, lager, kvalitet, reparation og vedligehold. Du får hermed det samlede ansvar for produktionen af de ordrer, som virksomheden optager hertil den daglige ledelse af ca. 45 medarbejdere.

Dine opgaver spænder bredt, og vil bl.a. blive:

  • Generel medarbejderpleje, herunder fokus på medarbejderudvikling og trivsel.
  • Eksekvering af den ugentlige produktionsplan, som udarbejdes af Planlægning baseret på salgsforecast.
  • Ansættelse og opsigelse af medarbejdere herunder oplæring og uddannelse i forhold til bl.a. produktionens behov.
  • Daglig opfølgning ”på gulvet” herunder synliggørelse af mål, motivation mv.
  • Løbende forbedringer af flowet i produktionen via optimering i organisering, processer, ny teknologi, planlægning mv.
  • Indførelse af relevante LEAN-principper herunder f.eks. tavlemøder mv.
  • Opfølgning af systematisk egenkontrol af kvalitet og involvering i ISO-standarderne.
  • Selvstændig problemløsning af de udfordringer, som opstår i dagligdagen i forhold til bemanding, udstyr mv.
  • Løbende forbedring af sikkerhed og øge bæredygtighed i produktionen.
  • Deltagelse i arbejdsmiljøorganisationen.

Du skal også kunne indgå i og bidrage til et tæt og konstruktivt samarbejde på tværs af organisationen med kollegaer og ledelsen inden for salg, teknik og økonomi.

Ledelseserfaring fra produktionsmiljøet

Du kommer med en solid produktionsmæssig baggrund fra lignende niveau og har stor erfaring med produktionsledelse og -styring. Du har en teoretisk uddannelse eksempelvis som ingeniør, maskinmester eller lignende. Alternativt har du en håndværksmæssig uddannelse suppleret med en kommerciel uddannelse.

Du har en dokumenteret ledelseserfaring fra et relevant produktionsmiljø og er vant til at omgå tekniske medarbejdere. Hertil har du erfaring med produktions-, organisations- og procesoptimeringer herunder gerne LEAN/CI. Erfaring med produktionsplanlægning, kvalitet og specielt indkøb vil være en fordel.

Et af dine succeskriterier i dit nye job er at udøve situationsbestemt ledelse i forhold til den enkelte medarbejders kompetencer og ansvarsområde. Du får energi fra den direkte, tætte og daglige kontakt med medarbejdere. Du opfattes af andre som en naturlig leder, som andre gerne følger og har respekt for. Du har en sikker forståelse for mennesker baseret på en ægte interesse og respekt for andre mennesker.

Som leder er du tydelig og positiv i din kommunikation, har forståelse for forskellighed og er god til at motivere. Du holder den spontane peptalk, står på ølkassen i kantinen samt ”sætter sig igennem”, når det er nødvendigt. Du formår samtidig at stå oprejst og bevare overblikket, selv når det går stærkt.

Det falder dig naturligt og nemt at skabe gode relationer og et stærkt samarbejde med kollegerne i andre afdelinger såvel som i egen afdeling. Du skal også kunne begå dig i den daglige produktionsjargon.

Som person er du energisk, udadvendt og har gå-på-mod. Du er pligtopfyldende og går gerne den ekstra mil for at sikre den fælles succes. Ligeledes arbejder du struktureret og systematisk og har sans for detaljen.

Sidst med ikke mindst har du fokus på motivation og arbejdsglæden i forhold til medarbejderne, er robust og stortrives i en lederrolle på dette niveau.

Du er erfaren bruger af MSOffice, hertil vant til at navigere i et ERP-system og er flydende i dansk både på skrift og tale.

Du er med til at udvikle produktionen

Du tilbydes en særdeles spændende og selvstændig stilling med betydelige faglige og personlige udviklingsmuligheder. For den rette kandidat rummer stillingen særdeles gode muligheder for direkte og aktivt at medvirke til den fortsatte udvikling og professionalisering af virksomheden. Der vil være gode muligheder for at kunne sætte dit præg på produktionen og skabe flotte resultater.

Generelt bliver du en del af en moderne virksomhed med højt til loftet, en organisation med flad struktur, uformel omgangstone og korte beslutningsveje.

Søg stillingen