COO

Vil du være en del af en særdeles succesfuld og vækstorienteret organisation, hvor du får mulighed for at sætte et markant aftryk på virksomhedens fremtidige lønsomhed?

Cost Leadership i et marked under udvikling

Som COO varetager du det daglige driftsansvar, hvor du fokuserer på den samlede værdikæde med henblik på at skabe synergier på tværs af afdelinger og produktområder.

Med reference til CEO, og dermed en betroet sparringspartner i direktionen, står du i spidsen for, at dao kan følge med den rivende udvikling, der er på markedet for pakkeforretningen og samtidig kan håndtere den ”traditionelle” avis-/magasindrift.

dao har de seneste år investeret betydeligt i driftsfaciliteter med blandt andet nyt sorteringsanlæg og udvidet kapaciteten af biler og el-scootere. Fundamentet er skabt for, at du kan:

  • øge rentabiliteten i pakkeforretningen og fortsætte omkostningsreduktion i den traditionelle avisforretning.
  • videreudvikle og implementere en velfungerende, fremtidsorienteret og stabil IT-platform.
  • sparre med CEO omkring kommercielle aktiviteter, styring af forretningen og identifikation af nye forretningsmuligheder.
  • rekruttere i driftsorganisationen – særligt fokus på omdelere i et svært arbejdsmarked.
  • skabe forståelse og respekt for de produkter, der distribueres.

Du får base på daos nyrenoverede lokation i Vejle.

Distributions-/logistikbaggrund med solid ledelseserfaring

Du har en relevant videregående uddannelse inden for logistik/supply chain – alternativt en baggrund som ingeniør med en kommerciel overbygning. Derudover har du flere års erfaring fra branchen, hvor du har haft det ledelsesmæssige ansvar for den samlede drift, hvilket har givet dig:

  • økonomisk forståelse og forretningsindsigt.
  • erfaring med customer experience.
  • indsigt og anerkendelse af at arbejde med KPI’er.
  • stor forståelse for IT-processer og erfaring med lean/Six Sigma.

Som leder er du imødekommende, inkluderende og delegerende. Med din tilstedeværelse evner du at få organisationen til at arbejde i én og samme retning, hvor motivation og anerkendelse er en væsentlig del af hverdagen. Samtidig er du tydelig, beslutningsdygtig og står fast.

Enestående mulighed med store perspektiver

Du får en betydelig rolle med store muligheder for at præge den fremadrettede vækststrategi. Du får indflydelse på den fremtidige struktur af systemer og processer og ikke mindst tilpasning, så dao kan imødegå de høje ambitioner om CO2-neutral distribution i Danmark.

Søg stillingen