DBA/IT System Administrator

Her er datasikkerhed, stabil drift, løbende optimering og udbygning af interne systemer afgørende for, at dine 1200 kolleger kan udføre deres opgaver.

Du bidrager aktivt til drift og udvikling af organisationen

Som DBA/IT System Administrator i landets 4. største revisionsselskab bliver du en central figur i fremtidssikringen af Beierholms ydelser, og måde at gøre tingene på. Du bidrager til, at Beierholm er rustet til de fortsatte stigende krav (myndighedskrav, forretningskrav, kundekrav, mm.), som medfølger af en øget digitalisering i samfundet.

Overordnet bliver du ansvarlig for performance, tilgængelighed, integritet, sikkerhed og vedligehold af Beierholms database-infrastruktur sådan, at den daglige drift, såvel nu som i fremtiden, afvikles stabilt for et stort antal brugere med varieret arbejdstid.

Du tager dermed ejerskab for Beierholms data, IT-systemer, dokumentation, sikkerhed m.m., og spiller ind med gode idéer til optimeringer og procesforbedringer.

For at løfte dette kommer du til at….

 • sikre at de underliggende IT-systemer driftes korrekt
 • deltage i diverse IT-relaterede projekter i hele produktets livscyklus
 • udarbejde og vedligeholde dokumentation og brugervejledninger
 • prioritere løsninger af opgaver korrekt
 • forbedre eventuelle fejl og performance issues
 • håndtere uforudsete hændelser
 • optimere og overvåge proaktivt, hvilket muliggør højst mulig tilgængelighed for brugere.

Teknisk profil, som formår at finde root causes

Vi forestiller os, at du har en IT-faglig uddannelse som datatekniker, datamatiker eller lignende. Alternativt er du autodidakt, og har opnået teknisk indsigt gennem flere års dokumenteret erfaring med drift af IT- og databasesystemer. Endvidere har du et godt og bredt kendskab til SQL, no-SQL og kø-systemer, herunder:

 • MSSQL, Elastic, EventStore, Power BI
 • ITIL

Desuden kommunikerer du professionelt på dansk i såvel skrift som tale. Personligt har du en holdning til god drift, og at du tager ejerskab for dit ansvarsområde, og sikrer proaktivt, at brugernes behov opfyldes, så de kan udføre deres arbejde.

Helt konkret betyder det, at du:

 • har en metodisk tilgang til opgaverne
 • er god til at overskue processer
 • er selvdreven og vedholdende i problemløsning
 • forventningsafstemmer med dine kolleger, hvad enten de er interne leverandører, interne kunder eller slutbrugere.

”Top-5 bedste arbejdsplads i Danmark”

Du får rig mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen, og du får en høj grad af selvstændighed og frihed til at tilrettelægge dit arbejde. Som dataansvarlig kommer du til at sidde i en moderne IT-afdeling, hvor du vil arbejde med de nyeste teknologier og metoder. Beierholm er en organisation, som er kendt for, at man tager hånd om hinanden og ejerskab for jobbet.

Derudover får du også de bedste rammer for din egen trivsel – work-life balance er dermed intakt i Beierholm. Vil du være en del af et dedikeret team, og få nogle dygtige kolleger?

Søg stillingen