Erhvervs- og udviklingsdirektør til TECHCOLLEGE

Vil du stå i spidsen for at udvikle og styrke de eksternt rettede aktiviteter på en af Danmarks største og mest veldrevne erhvervsskoler, og vil du være med til at styrke dialogen med TECHCOLLEGEs eksterne interessenter? Så er du måske den nye erhvervs- og udviklingsdirektør.

Udvikling med vilje

På TECHCOLLEGE ønsker de at udvikle deres eksternt rettede aktiviteter og styrke kvaliteten af deres markedskontakt – både i dybden og i bredden. Med afsæt i deres nye strategi ’Udvikling med vilje’ ønsker de at styrke den eksterne dialog, så de tydeligt fremstår som en attraktiv samarbejdspartner for de fag og erhverv, de uddanner til. TECHCOLLEGE søger derfor en erhvervs- og udviklingsdirektør, der kan stå i spidsen for den gode udviklingsproces og samtidig sikre konkrete resultater på området.

Som erhvervs- og udviklingsdirektør får du ansvaret for at udvikle og styrke de eksternt rettede markedsaktiviteter omkring lærepladser, efteruddannelse og eksternt finansierede projekter. Desuden bliver du en driver for de interne strategiske udviklingsprocesser, hvor du skal skabe sammenhæng mellem den interne strategiske udvikling og de eksterne krav og forventninger, som omverden og marked har til TECHCOLLEGE. Du skal derfor gå forrest i dialogen med de væsentligste interessenter og styrke kontakten med de fag og erhverv, de uddanner til.

Den nye direktørstilling vil få til opgave at samle en række tværgående udviklingsorienterede afdelinger under paraplyen ”Erhverv og udvikling”, hvor følgende afdelinger indgår; Viden og projekter, Pædagogisk X, Praktikcenter og Efteruddannelse.

Som direktør for området ’Erhverv og udvikling’ får du tre chefer i direkte reference og skal i samarbejde med dem stå i spidsen for at styrke samspillet områderne imellem. Målet er at skabe en bedre udnyttelse af viden og kapacitet på tværs af områderne – med det klare sigte at styrke både den interne og eksterne udvikling af uddannelsesområderne. Desuden skal du i tæt samarbejde med EUD-uddannelserne styrke udviklingen af efteruddannelsesområdet, således at TECHCOLLEGE står bedre i markedet på dette område.

Opgaverne som erhvervs- og udviklingsdirektør er fortrinsvis:

 • Direktionens frontløber i forhold til ekstern markedskontakt – i et tæt samspil med skolens områder/afdelinger
 • Ansvarlig for at sætte en tydeligere dagsorden for de eksterne markedskontakt – for at øge aktiviteterne inden for både lærlinge og efteruddannelsesområdet
 • Skabe et tydeligt fokus på forretningsudvikling, herunder udvikling af vidensmæssige styrkepositioner
 • Opbygning af et stærkt tværgående område, der understøtter uddannelsesområdernes udvikling – både pædagogisk og forretningsmæssigt
 • Strategisk tværgående samarbejde med chef- og ledergruppen på TECHCOLLEGE, herunder deltagelse i strategisk forum.

Du får reference til direktøren og indgår i direktionen, der også består af uddannelsesdirektør for EUD/EUX, uddannelsesdirektør for HTX og ressourcedirektøren. Derudover fåf du et bredt samarbejde med den samlede chef- og ledergruppe på TECHCOLLEGE samt engagerede medarbejdere på alle niveauer.

Strategisk udsyn og stærke relationelle kompetencer

Vi forventer, at du:

 • har et stærkt strategisk udsyn og et godt blik for skolens potentialer og udviklingsmuligheder som en central uddannelses- og vidensinstitution
 • er en stærk netværker, der mestrer dialogen med vores eksterne interessenter og kan være med til at positionere TECHCOLLEGE som en attraktiv samarbejdspartner
 • udmærker dig ved dit store drive og energi og er i stand til at styrke og fastholde den strategiske udvikling
 • har stærke analytiske kompetencer og evner at gøre det komplekse operationelt og handlingsorienteret
 • har en skarp pen – og er stærk i både skriftlig og mundtlig formidling
 • har dokumenteret erfaring med ledelse, strategisk projektudvikling samt forretningsudvikling
 • er god til at skabe følgeskab og at få folk med dig på rejsen, såvel direktionskollegaer, chefer/ledere og medarbejdere.

Som person er du ambitiøs på egne og andres vegne og arbejder resultatorienteret. Du er vedholdende, men samtidig empatisk og er således i stand til at motivere både ledere og medarbejdere til at levere de aftalte opgaveløsninger. Du er udadvendt med stærke relationelle kompetencer, samt proaktiv, dynamisk og engageret.

Du leder gennem involvering og engagement og evner at skabe et stærkt fællesskab omkring opgaveløsningen. Du er en brobygger, der kan navigere på tværs af afdelinger og på alle organisatoriske niveauer. Du befinder dig godt i et dynamisk og uformelt miljø, hvor der er højt til loftet, og hvor tillid og frihed under ansvar er et grundlag for kulturen.

Udviklingsmuligheder og kompetence kollegaer

Et attraktivt og udfordrende job med masser af udviklingsmuligheder, hvor du kommer til at stå i spidsen for et højt prioriteret strategisk udviklingsområde. Du vil få et tæt samarbejde med direktionen og den øvrige ledelse på TECHCOLLEGE, hvor du indgår i et uformelt og engagerende ledelsesfællesskab. Desuden vil du have en bred samarbejdsflade til den øvrige organisation, hvor du vil møde engagerede og kompetente kollegaer på alle niveauer.

Bemærk stillingen søges gennem eksternt ansøgningslink via knappen "søg stillingen".

Søg stillingen