Planning Manager til Arriva Tog i Silkeborg

Du er den spillende træner, der selv er med til at lægge puslespil med brikker, der løbende skifter plads!

En central person, der sikrer et solidt fundament for forretningen

Som planlægningsleder hos Arriva Tog A/S er du med til at sikre en optimal anvendelse af virksomhedens vigtigste ressourcer. Sammen med dine medarbejdere og øvrige kolleger skaber du forudsætningerne for en effektiv drift af 59 togsæt og 239 lokomotivførere, der dagligt gør deres yderste for at servicere togpassagerer.

Dit team planlægger både på kort og lang sigt arbejdet for lokomotivførerne og udarbejder og optimerer køreplaner og materielplaner. Planlægningsafdelingen laver derudover løbende alternative planer under sporspærringer og scenarier for årsplanlægning samt diverse andre divergerende perioder.

Du indgår i et ledelsesteam med ledere fra Arrivas kommercielle afdeling. Din base er på Arriva Togs nyrenoverede hovedkontor i Silkeborg, og du refererer til Arrivas kommercielle chef.

Som planlægningsleder skal du tage aktiv del i planlægning og optimering af køreplaner, materielplaner og vagtplaner. Herudover er dine væsentligste opgaver:

 • Sikre overholdelse af kontraktkrav overfor eksterne parter.
 • Sikre optimal rådgivning, sparring og konstruktiv feedback i forhold til Arrivas togledelse og driftsledelse, Transportministeriet, BaneDanmark og DSB.
 • Gennemføre analyser af og tage initiativer til udvikling af planlægningsfunktionen i tråd med Arrivas strategi.
 • Ledelsesansvar for planlægningsafdelingens 4 medarbejdere.
 • Sikre høj medarbejdertilfredshed, herunder faglig udvikling og motivation.

Hands-on planlægger, topkarakter i overblik og vedholdende målrettethed

Vi forestiller os, at du kan svare ja til de fleste af nedenstående punkter:

 • har en kandidatgrad inden for logistik, produktion eller lignende
 • har erfaring med rute- og ressourceplanlægning samt optimering inden for offentlig transport, logistik eller produktion
 • har erfaring med algoritmebaserede planlægnings- og eller optimeringssystemer
 • er velstruktureret, kvalitetsbevidst og formår at holde et godt overblik over dine og teamets opgaver
 • har erfaring med ledelse, men vi hjælper dig også gerne i gang som leder
 • kan kommunikere og formidle det komplekse, så alle kan forstå det
 • har let ved at skabe og vedligeholde interne og eksterne relationer.

… og så er du:

 • proaktiv, ligefrem, troværdig - og klar til gennemførelse af forandringer
 • god til at gennemskue komplekse problemstillinger med mange indbyrdes afhængige variabler
 • og koble dem til hverdagens praktiske udfordringer
 • rolig med naturlig autoritet og evner at skabe ro og tryghed i et travlt miljø
 • god til at argumentere for dine ideer og udviklingspotentialet i dem
 • vild med at jagte og finde forbedringer og optimeringsmuligheder
 • skarp til tal, optimering og effektiv med it-systemer og it-værktøjer (især Excel).

Frihed under ansvar, fleksible arbejdstider, løbende sparring …

.. og mulighed for videreuddannelse, gode kolleger samt et godt arbejdsmiljø – og vi kunne blive ved. Omgangstonen er uformel, og du vil hurtigt føle dig hjemme. Arriva Tog har en ubureaukratisk kultur, hvor gode idéer bliver modtaget med åbenhed og implementeret, hvis de skaber værdi.

Søg stillingen