Politisk udviklingskonsulent til Danmarks største landboforening

Fjordland er i en spændende udvikling, og med titlen som politisk udviklingskonsulent får du et stærkt mandat til at sætte ’bedre vilkår til Danmarks største eksporterhverv’ på den politiske dagsorden.

Strategisk tænkende ildsjæl, der kan identificere, udvikle og forfølge politiske fokusområder

Som Fjordlands politiske udviklingskonsulent repræsenterer du foreningens over 1700 aktive medlemmer og over 6000 kunder. Dit fokus er at udvikle politiske forslag, opbygge relationer og alliancer, facilitere politiske kampagner og have kontakten med politikere og offentlige instanser både lokalt, regionalt og nationalt. Dette sker alt sammen i tæt samarbejde med direktør Henrik Hardboe Galsgaard, bestyrelse og foreningens medlemmer.

I forlængelse heraf driver du, sammen med en administrativ kollega, foreningens daglige politiske arbejde og servicerer bestyrelse, udvalg og medlemmer med din:

  • solide politiske forståelse og gode fornemmelse for, om en idé kan realiseres

  • viden om og interesse i det, der rører sig på landbrugsområdet 

  • evne til at skrive skarpt formulerede politiske oplæg, bl.a. til behandling i bestyrelsen, på medlemsmøder, delegeretmøder og til de trykte og digitale medier

Du kan lide at have en stor berøringsflade og færdes hjemmevant i foreningens 3 huse, hvor de mange specialister inden for de landbrugsrelaterede fagområder står klar til at hjælpe dig med landbrugsfaglige fakta.

Solid politisk baggrund, der danner grundlag for videreudvikling

Vi forventer, at du har nogle års erfaring fra en lignende funktion, formentlig fra en kommune, en brancheorganisation eller en rådgivningsvirksomhed, hvor politik står højt på agendaen.

Måske har du også en relevant videregående uddannelse, som sammen med din erhvervserfaring giver dig de rette værktøjer til at udføre jobbet hos Fjordland.

Du har et indgående kendskab til landbrugsområdet og meget gerne et godt lokalkendskab til Limfjordsegnen. Det er derudover en fordel, hvis du har viden om klima og energi.

Din arbejdsform er åben, du har stærke samarbejdsevner og din drivkraft er, at opnå resultater ved at styre store som små opgaver i mål.

Masser af politik, stor kontaktflade og daglig variation i opgaverne

Du kigger ind i et spændende og meningsfuldt job, som du selv kan være med til at forme.

Du bliver en del af et mindre, men ambitiøst sekretariat i Skive, hvorfra du vil have fast base og fra første dag får et stort ansvar og garanti for faglig udvikling. Du er desuden sikret variation i hverdagen, med arbejdsdage på afdelingerne i både Skive, Lemvig og i Thisted såvel som jævnlige aftenmøder og arrangementer rundt omkring i Fjordlands område.

Søg stillingen