Regulatorisk seniorspecialist til innovativ energikoncern

Trives du i en større virksomhed præget af stor forandring og vækst, og kan du se dig selv gøre en forskel indenfor grøn energi ved at gå forrest i det regulatoriske område?

Økonomisk nøgleperson i bæredygtig udvikling

Din base bliver på hovedkontoret i Randers, hvor du refererer til økonomichefen og bliver en del af et stærkt økonomiteam. Du bliver primærperson inden for det regulatoriske område og prissætning, som omfatter varmeforsyning, vandforsyning og el.

Dine operationelle arbejdsområder og -opgaver består af:

 • Pris- og budgetanmeldelser – fjernvarme og kraftværk
 • Priseftervisninger – fjernvarme og kraftværk
 • Prissætning – fjernvarme, vand og elnet
 • Prognoser og styring af over- og underdækninger
 • Økonomisk ramme på vand
 • Vandbenchmark
 • Kommunikation med, og ansøgninger til, myndigheder
 • Udarbejdelse af reguleringsregnskab for elnet
 • Sammenhængen mellem skatte-, års-, og reguleringsregnskaber
 • Håndtering af myndighedssager i samarbejde med juridisk afdeling
 • Beregning af regulatoriske konsekvenser i henhold til specifikke beslutningsscenarier
 • Assistance og rådgivning af ledelsen i forhold til regulatoriske konsekvenser i beslutningsproces.

Herudover kommer du løbende til at deltage i seminarer og arbejdsgrupper internt og eksternt, så du bliver en naturlig sparringspartner for både samarbejdspartnere og kollegaer.

Forretningsorienteret med energisk drive

Du har en længere videregående uddannelse indenfor økonomi og har solid erfaring med regulering inden for vand- og fjernvarmesektoren. Du har dermed også et indblik i lovgivningen inden for fjernvarmeområdet samt el-net/elsalg.

Herudover er det et stort plus, hvis du har erfaring med benchmarking, indtægtsrammeregulering, energiafgifter og regulatoriske regnskaber.

Din arbejdsmetode er systematisk, så du løbende kan prioritere mellem mange hastende projekter og samtidigt bevare overblikket over de enkelte opgaver. Du motiveres i et miljø, hvor engagement er i højsædet, og hvor der i fællesskab arbejdes for at opnå det bedst mulige resultat.

Du er dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, og din rådgivning er klar og altid med øje for den kontekst, den ydes i.

Et energiselskab, som arbejder for at skabe grøn energi, der gør en verden til forskel

Verdos virksomhedskultur er kendetegnet ved et uformelt, positivt og involverende miljø med stort fokus på trivsel.

Arbejdsmiljøet er præget af alsidighed, fleksibilitet, gode udviklingsmuligheder og spændende arbejdsopgaver. Derudover tilbyder Verdo medarbejdergoder såsom bæredygtig kantineordning, sundhedsforsikring og en bred palet af sociale aktiviteter.

Søg stillingen