PTA-Ingeniør / Udviklingsingeniør til strategisk udvikling

Vil du have ansvaret for et strategisk udviklingsprojekt og videreudvikle Triarcas produktkoncept til det næste niveau?

Jobbet

I denne spændende stilling, med reference til R&D Manageren, får du ansvaret for et strategisk udviklingsprojekt, som er et væsentligt element i strategien for at fastholde og styrke Triarcas langsigtede konkurrencedygtighed og lønsomhed. Det strategiske udviklingsprojekt har til formål at videreudvikle Triarcas eksisterende produktkoncept til det næste niveau. De overordnede indsatsområder er at gennemføre en samlet optimering af eksisterende standardprodukter og af produkternes design-, planlægnings- og produktionsprocesser.

De væsentligste opgaver omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Samlet review af nuværende standardproduktprogram, herunder design review.
  • Opbygning af ny stykliste- og produktvariantstruktur for det nuværende standardsortiment.
  • Produkttilpasninger og optimering af produktvarianter med henblik på så sen “dåb” som muligt af slutprodukter.
  • Opdatering af styklister mv. i Axapta.
  • Analyse og optimering af alle væsentlige processer i design, konstruktion, planlægning og produktion (bl.a. reduktion af manuelle processer til automatisering hvor det er muligt).
  • Via ovenstående skabe grundlag for at fremtidige produktprogrammer kan udvikles, sælges, produceres og leveres på den mest effektive måde.

Opgaverne har ejers, direktions og øvrige ledelses fulde bevågenhed og opbakning, og skal løses i et tæt samspil med salg, produktion, planlægning/logistik og den øvrige tekniske organisation.

Målet er et strømlinet produktprogram, som opfylder kundernes behov for fleksible og effektive kapslingsløsninger, og som samtidig muliggør og sikrer en effektiv produktion og levering af produkter (Optimal Design for Manufacturing).

Profil

Det forventes, at du kommer med en uddannelse som maskiningeniør, maskinmester eller lignende, gerne med en håndværksmæssig baggrund. Du har minimum 5 års erfaring som enten PTA-ingeniør eller udviklingsingeniør.

Du har erfaring med standardisering af produkter, og du har styr på begreberne og processerne inden for dette område. Hertil har du erfaring med at flytte produktion fra manuelle til automatiserede processer. Alt i alt har du dermed indsigt i og erfaring med optimering af produktionsprocesser generelt.

Det er afgørende, at du er vant til at tegne i et konstruktionsværktøj, og at dette er en del af dagligdagen. Hertil er du en habil ERP-bruger (gerne Axapta). Erfaring med Lean/CI vil være en fordel.

Som person brænder du for effektive produktionsprocesser, og du vil hellere arbejde med udvikling af processer og standarder, end nyudvikling af det enkelte produkt. Du er energisk, vedholdende og har et godt gåpåmod. Ligeledes arbejder du meget struktureret og systematisk med sans for detaljen. Du besidder projektlederens personlige gennemslagskraft, gode kommunikationsevner og evne til at inddrage og motivere væsentlige interessenter i et konstruktivt samarbejde. Du er i stand til effektivt at planlægge egen hverdag, og du trives i et uformelt miljø, hvor frihed under ansvar præger hverdagen.

Det får kandidaten

Da der er tale om et strategisk projekt vil dit arbejde, og ikke mindst dine resultater, have en effekt på virksomhedens konkurrenceparametre og lønsomhed.

Det igangsatte projekt estimeres til at vare 2 til 3 år, hvorefter processen alt andet lige vil starte forfra og gennemføres i én 2. runde. Projektet vil samtidig skabe grundlag for fremtidige nye produktprogrammer.

Generelt bliver du en del af en moderne virksomhed med højt til loftet, og en organisation med flad struktur, uformel omgangstone og korte beslutningsprocesser.

Søg stillingen