Faglig leder af Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL)

Skarp networker med ekspertise i digitale metoder, redskaber og processer i undervisning søges til stillingen som faglig leder for CDUL med besættelse 1. januar eller snarest herefter.

Dygtig networker, der sikrer kobling til forskningsmiljøerne

Aalborg Universitet vedtog i 2018 en ambitiøs digitaliseringsstrategi med høj vægt på uddannelsesområdet og med særligt fokus på at udvikle og understøtte digitalisering af AAU’s problembaserede læringsmodel (PBL). Dette initiativ får nu yderligere fokus, idet CDUL-teamet bliver en integreret del af AAU’s nye tværgående undervisnings- og forskningsenhed i PBL, Institute for Advanced Study in PBL (IAS PBL).

Til dette søges nu en faglig leder af CDUL med base i Aalborg campus.

Du bliver leder for et team på syv digitale læringskonsulenter, der understøtter AAU’s forskningsområder med ekspertise i anvendelse af digitale metoder, redskaber og processer i undervisningen (eks. e-læring, videoproduktion, flipped classroom og andre lignende metoder).

Med reference til direktøren for IAS PBL får du det overordnede ansvar for, at CDUL udvikler og udbreder metoder og modeller for digitalt understøttet læring med udgangspunkt i AAU’s PBL-baserede læringsmodel på tværs af forskningsområder og på tværs af campusser.

Dette ansvar løftes bl.a. gennem varetagelse af disse opgaver:

 • opbygge netværk og samarbejde på tværs af hele organisationen og herigennem sikre CDUL's faglige kobling til Aalborg Universitets stærke fagmiljøer inden for IKT og læring, PBL med videre
 • videreudvikle CDUL i tråd med undervisningsmiljøernes løbende arbejde med egen praksis for digitalt understøttet PBL, således at CDUL bliver ved med at være en meningsfuld og velfungerende enhed for både uddannelsesmiljøerne og for medarbejderne i CDUL
 • være en faglig kapacitet, inspirator og sparringspartner, både for den enkelte og for den samlede enhed
 • coache og inspirere medarbejderne, med fokus på at videreudvikle den høje faglighed i teamet
 • formel personaleledelse, herunder afholdelse af MUS, 1:1 mv.

Du vil i noget omfang også tage del i CDUL's opgavevaretagelse i form af at:

 • sparre med og støtte undervisere, herunder planlægning og realisering af konkrete undervisnings- og vejledningsforløb
 • afholde introducerende forløb, kurser og workshops, der støtter udbredelse og forankring af en digitalt understøttet PBL-praksis
 • bidrage til behovsanalyser og specifikation af krav til konkret IT-understøttelse.

Faglig kapacitet med personlig gennemslagskraft

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men det er til gengæld vigtigt, at du har flere års praksiserfaring med digitale læringsmiljøer. Vi forestiller os, at du i dag arbejder som digital læringskonsulent, projektleder eller leder i den offentlige sektor, fx i en skole eller uddannelsesinstitution eller måske i en funktion i forvaltningsregi eller lign.

Der lægges vægt på følgende kvalifikationer:

 • Viden om og erfaring med digitalt understøttet læring, herunder IT-pædagogiske og -didaktiske modeller
 • Forståelse for både underviseres og studerendes virkelighed og behov og for den kontekst, universitetsundervisning foregår i organisatorisk og didaktisk
 • Erfaring med og gerne fagligt fundament inden for projektledelse, forandringsledelse eller lign.
 • Erfaring med organisations- eller uddannelsesudvikling
 • Erfaring med undervisning og afholdelse af arrangementer og lignende
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikative kompetencer på dansk og engelsk.

På det personlige plan…

 • balancerer du gennemslagskraft og drive med empati og imødekommenhed – du samler folk omkring dig i arbejdet om fælles mål, også når kollegerne har afsæt i forskellige virkeligheder.
 • er du udadvendt og trives i det opsøgende arbejde i organisationen.
 • har du gode samarbejdsevner og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • er du initiativrig og kreativ – du motiveres af at omsætte ideer til praktisk gennemførlige løsninger.
 • bevarer du overblikket i perioder med stort arbejdspres.

Yderligere oplysninger

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i Staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Du bedes vedlægge CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation i din ansøgning.

Samtaler forventes afholdt:

 • Samtale 1 den 11. november 2021
 • Samtale 2 den 16. november 2021

Søg stillingen