Økonomi- og administrationschef til en rådgivervirksomhed i udvikling

Fjordland har bevæget sig ind i en fase, hvor der er behov for at sætte skub i ”moderniseringen” af de tværgående støttefunktioner i organisationen. Som resultat heraf stilles nu skarpt på at få etableret en økonomi- og administrationsfunktion, der kan matche den forventede udvikling og kan supportere forretningen.

Som økonomi- og administrationschef får du en hel central post med et bredt ansvar, hvor fokus er samling af aktiviteterne og effektivisering.

Opbygning af moderne og forretningsdrevet økonomi- og administrationsfunktion

Du får ansvaret for at drive og udvikle økonomi- og administrationsafdelingen herunder 16 dedikerede medarbejdere, så rådgivningsvirksomheden understøttes med de rette styringsværktøjer og servicediscipliner. Dit samlede ansvar omfatter dermed også IT, reception, kantine og bygningsadministration.

Sammen med dit team sikrer du effektiv styring og rettidig rapportering, hvor dit fokus indledningsvist er samkøring efter fusionen, så der fremadrettet er ensartethed og konsensus i de interne forretningsgange og processer.

Du får base på kontoret i Skive, Lemvig eller Thisted – det afhænger af din bopæl. Du arbejder tæt sammen med og bliver en fortrolig sparringspartner med den administrerende direktør og besøger ofte alle tre lokationer.

Din succes er synlig, når driften i økonomi- og administrationsteamet fungerer optimalt og alle deadlines overholdes. Du skaber transparens i forretningen via digitaliserede processer og matcher, hvad der kan forventes af en moderne, digital og forretningsrettet økonomifunktion, hvor du agerer proaktiv sparringspartner for den samlede organisation.

Værdibaseret leder, der samler og uddelegerer på en og samme tid

Du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi og/eller ledelse og derudover har du nogle års erfaring fra en tilsvarende funktion i en mellemstor virksomhed – gerne fra en service- eller rådgivningsvirksomhed.

Derudover matcher følgende med dig:

  • Solide kompetencer inden for økonomistyring og rapportering

  • God indsigt i digitalisering og IT-løsninger

  • Kendskab til ejendomsadministration og -drift

  • Indblik og forståelse for datasikkerhed og GDPR

Som leder er du åben og anerkendende i din tilgang til dine medarbejdere, og dermed er du garant for høj medarbejdertrivsel. Du skaber god stemning omkring dig, og på den måde motiverer du dine kollegaer.

Du tør udfordre det eksisterende, hvor du baserer dine idéer på viden og prognoser. Det vil sige, at du har en analytisk kapacitet, der gør dig i stand til at tænke strategisk.

Stor kontaktflade, udvikling og masser af indflydelse

Du får muligheden for at tage Fjordlands interne økonomi- og administrationsfunktion til nye højder i et meningsfyldt job, som du selv kan være med til at forme.

Søg stillingen