TECHCOLLEGE søger en afdelingsleder til den centrale økonomifunktion

TECHCOLLEGE søger en kompetent afdelingsleder til den centrale økonomifunktion. Du bliver en spillende træner med personaleansvar for 12 engagerede og kompetente medarbejdere med særligt fokus på budgetlægning, regnskabsafslutning, økonomistyring, bogføring, analyse og indkøb.

Ledelse af kompetente og engagerede medarbejdere

Da den nuværende afdelingsleder har fået nye og spændende udfordringer, søges der en ny, kompetent og dygtig leder til at fortsætte det flotte arbejde i funktionen.

Du vil som afdelingsleder få stor indflydelse på den fortsatte faglige udvikling af økonomistyring på TECHCOLLEGE. Det er derfor vigtigt, at du har bred erfaring og stærke faglige kompetencer til at kunne understøtte og udfordre økonomien på en fast og respektfuld måde samt sikre et solidt økonomifagligt input til løsninger i budgetlægningen og den løbende budgetopfølgning.

Med reference til ressourcedirektøren vil du som afdelingsleder for økonomi få ansvaret for afdelingens drift, opgaveløsning samt udvikling af medarbejdere og metoder.

En af dine primære opgaver vil være at lede og motivere kompetente og engagerede medarbejdere i økonomiafdelingen gennem faglig sparring, metode- og kompetenceudvikling samt nærværende ledelse. Du skal kunne trives med en hverdag, hvor du skifter mellem personaleledelse og ”hands on-arbejde”

Samarbejde med de øvrige afdelinger på TECHCOLLEGE er ligeledes påkrævet for at få succes med det samlede opgaveansvar. Du vil få en central rolle i den årlige budgetlægningsproces og i den løbende controlling af økonomien og regnskabsafslutning på TECHCOLLEGE, hvorfor erfaring inden for skoleverdenen er et væsentligt plus. Herudover forventes det, at du løbende kan formidle fagligt velfunderede analyser på skrift og i tale med kort varsel til brug for direktion og/eller bestyrelsen. Du arbejder struktureret og resultatorienteret og formår at sikre relevant og rettidig opfølgning på opgaverne, så de kommer sikkert i mål.

Opgaverne er fortrinsvis:

  • Personaleledelse i økonomiafdelingen
  • Økonomistyring og dataanalyse
  • Formidling af fagligt velfunderede analyser på skrift og i tale

Tillid, involvering, initiativ og commitment

Som leder har du en god forståelse for og indsigt i at arbejde i en politisk ledet organisation, og du er tydelig i din kommunikation. Du er nysgerrig, inddragende og har evnen til at skabe gejst og arbejdsglæde. Du har en tydelig ledelsesprofil, der kan skabe en inddragende og tillidsfuld atmosfære og samarbejde i afdelingen, så der skabes plads til åben og tillidsfuld dialog, udvikling og sparring.

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant uddannelse, for eksempel HD i regnskab og økonomistyring eller lignende
  • Har solid erfaring med økonomi, regnskab og budgetlægning
  • Har flere års erfaring med håndtering af ledelsesinformation og databehandling.

Som person er du ambitiøs og arbejder målrettet og resultatorienteret. Du har gennemslagskraft, er vedholdende og åben over for andres forslag. Samtidig er du empatisk og forstår på den gode måde at få folk til at levere de aftalte leverancer. Du er god til at indgå i relationer og trives med at arbejde på tværs af afdelinger og på alle organisatoriske niveauer. Du befinder dig godt i et dynamisk og uformelt miljø, hvor tillid og frihed under ansvar er et grundlag for kulturen.

Ud over at besidde den faglighed, der nødvendigvis skal til, er det også vigtigt, at dit eget værdisæt er i tråd med det værdigrundlag, som TECHCOLLEGE arbejder og fungerer ud fra. Hovedbegreberne heri er tillid, involvering, initiativ og commitment. De 4 værdier er redskaber til at skabe fælles forståelse og et fælles sprog for det, vi gør på TECHCOLLEGE. Udover at skabe fællesskab og samhørighed skal de også, når de efterleves i hverdagen, gavne vores trivsel og arbejdsmiljø.

Udfordrende job med masser af udviklingsmuligheder

Et attraktivt og udfordrende job med masser af udviklingsmuligheder og en hverdag, der er præget af mangeartede opgaver. Du vil få et tæt samarbejde med ressourcedirektøren og skolens øvrige ledelse. Desuden vil du have en bred samarbejdsflade til den øvrige organisation, hvor du vil møde engagerede og kompetente kollegaer på alle niveauer.

Du får mulighed for at påvirke stillingens indhold og ansvar for selv at planlægge din arbejdsdag inden for skolens rammer og strategier.

Ansættelse

Stillingen som afdelingsleder er på fuld tid. Din primære arbejdsplads vil være på TECHCOLLEGE på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Ansættelse vil ske på tjenestemandslignende vilkår og indplacering vil ske i lønramme 34. Pensionen udgør pt. 18%.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat 1. februar 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den onsdag den 8. december 2021. De kandidater, der går videre i ansættelsesforløbet, indkaldes til en personlighedstest med efterfølgende samtale om testresultatet fredag den 10. december 2021.

Yderligere information

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ressourcedirektør Kenneth Kuur Sørensen på tlf. 2526 6360, eller Managing Partner i Curia Torben Abildgaard på tlf. 4061 7022.

Ansøgning

Vi modtager kun ansøgninger via skolens rekrutteringssystem. Klik på nedenstående link for at sende din ansøgning og dit cv samt andre relevante bilag.

http://techcollege.dk/kontakt/ledige-stillinger/

Ansøgningsfristen er søndag den 5. december 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg stillingen