Planlægger / Indkøber

Her får du afgørende indflydelse på den globale grønne omstilling! Med talent for koordinering har du en nøglerolle når fremtidens vindmøllevinger skal testes og typegodkendes.

Styrketest af vindmøllevinger

Alle nyudviklede vindmøller skal typegodkendes, og vingetest er en obligatorisk del af denne proces. Med en ideel placering på Østhavnen i Aalborg udfører Blade Test Centre A/S (BLAEST) uvildige fuldskala styrketest af vindmøllevinger for verdens største vindmølle- og vingeproducenter.

Med reference til driftslederen søger BLAEST en planlægger / indkøber.

Langsigtet planlægning og daglig koordinering

Typegodkendelse af vindmøllevinger og efterfølgende markedsintroduktion følger altid en stram tidsplan. Det er derfor helt afgørende, at alle styrketests gennemføres til tiden i henhold til aftalte planer – og det er her, at du kommer ind i billedet.

Planlægningsaktiviteterne sker såvel på langt som på kort sigte og koordineres i Planlægningsudvalget, hvor du har en nøglerolle, sammen med den øverste ledelse. De langsigtede (12-24 måneder) planer afgør, hvornår kunderne kan få testet deres vinger, mens de ugentlige eller nogle gange daglige planlægningsaktiviteter handler om korrigerende handlinger til de afvigelser, man hele tiden møder. Det betyder, at du får en meget dynamisk hverdag, hvor ikke to arbejdsdage ligner hinanden.

Dine konkrete opgaver er:

 • Overordnet planlægning og prioritering af testaktiviteter, herunder løbende vurdering af kapacitet og ressourcebehov sammen med ledelsen.

 • Løbende opdatering af testplaner og detailplanlægning af tests – hvilke dage/uger laves hvad.

 • Daglig kommunikation med både ingeniører og teknikere om testplanlægning og -afvikling.

 • At skabe overblik over hvilket udstyr, der skal bruges til tests og hvornår.

 • At deltage i udvikling og vedligehold af nyt planlægningsværktøj i Sharepoint.

 • Indkøb af udstyr, materialer og forbrugsvarer.

 • Varemodtagelse og lagerstyring.

Du trives i en dynamisk og omskiftelig hverdag

Det er helt afgørende, at du har evner og solid erfaring inden for logistik og planlægning af komplekse og langvarige opgaver. Du har måske erfaring som produktionslægger, PTA-medarbejder eller andet.

Din baggrund er teknisk, så du er i stand til hurtigt at forstå et testforløb mht. både aktiviteter og udstyr. Du er foran på point, hvis du har kendskab til testaktiviteter, vingeteknologi, indkøb eller lagerstyring.

IT er en naturlig del af din hverdag, hvorfor du har et godt kendskab til forskellige programmer inden for logistik, samt til Office 365, Sharepoint og Excel.

Du arbejder i en dynamisk hverdag, med kun få fastlagte rammer og processer. Derfor skal du være energisk og kunne bevare overblikket, når mange opgaver skal håndteres parallelt. Du arbejder tæt sammen med både teknikere og ingeniører, så det er vigtigt, at du har let ved at omgås forskellige persontyper på alle niveauer.

Din personlighed er bl.a. karakteriseret ved ordene:

 • Robust – du vælter ikke i en travl og omskiftelig hverdag, hvor der skal træffes beslutninger

 • Struktureret

 • Ansvarlig

 • Grundig

 • Loyal.

Fleksibilitet og kundens behov er i fokus

BLAEST har en åben og ærlig virksomhedskultur, hvor man ikke går på kompromis med sikkerhed, kvalitet og troværdighed. Du bliver en del af en dynamisk og handlekraftig organisation med knap 40 dygtige og engagerede medarbejdere, der lever og ånder for udvikling og vækst.

Arbejdsklimaet er uformelt og kundefokuseret, og kommunikationen er direkte.

Du får en varierende hverdag med rig mulighed for at påvirke egne opgaver og selv tilrettelægge dit arbejde. Du tilbydes velordnede løn- og ansættelsesvilkår på et attraktivt niveau.

Søg stillingen