Sales Executive - Customer Experience

Vil du, via salg af digitale platformsløsninger, hjælpe virksomheder med at løfte deres kunders oplevelser til næste niveau?

Salg af SaaS og professional services

Med reference til Director of Sales and Marketing får du ansvaret for udvalgte markeder, hvor dine indsatser på samtlige facetter i salgsprocessen bliver afgørende for din succes. Du er med fra starten, hvor du selv og sammen med marketing sikrer kvalificeret leadgenerering, som du kontinuerligt følger op på.

Dine nøgleopgaver er dermed:

  • Realisering af salgsbudget, hvor du bliver målt på en række KPI’er
  • Mødebooking, udarbejdelse af tilbud, forhandling og indgåelse af kontrakt
  • Relationsskabelse – beslutningstagere er typisk på både direktions- og ekspertbrugerniveau
  • Identificering af nye salgsmuligheder og opbygning af egen pipeline
  • Opfølgning på allerede eksisterende pipeline.

Det er vigtigt, at du har indsigt i kundens forretning for på den måde at kunne rådgive om den bedst mulige løsning. Din viden henter du i dit netværk, hvor du løbende holder dig orienteret om markedstendenser inden for kundemålinger/-programmer, understøttende platforme og implementeringsplaner på baggrund af data.

Du får base på Ennovas kontor i Aarhus eller København, som suppleres af dine arbejdsdage i ”marken”.

Højt drive og fremragende people skills

Din tidligere succes er opbygget i en tilsvarende funktion, hvor du har skabt resultater med BtB-salg af services. Måske kommer du fra et konsulenthus eller en anden SaaS-virksomhed.

Din arbejdsmetode er baseret på metodik, og dit fokus på resultatet gør dig i stand til at være engageret og vedholdende gennem en til tider lang salgsproces.

Sidst men ikke mindst er du udadvendt, og med dit empatiske væsen formår du at skabe langvarige relationer baseret på tillid, integritet og professionalisme.

Kollegaer med høj faglighed, der er ivrige efter at byde dig velkommen

Du kigger ind i en ambitiøs virksomhed med høje målsætninger. Det stiller krav til alle +80 medarbejdere på alle niveauer i organisationen, da vi i Ennova er bevidste om, at succesen gror nedefra. Den berømte work-life-balance er helt intakt, så der er selvfølgelig fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde hjemmefra

Søg stillingen