Økonomichef

Vil du være med til at præge Hvide Sande Havns strategiske og organisatoriske udvikling i de kommende år? Og har du evnerne til at udvikle og digitalisere økonomifunktionen og skabe et økonomisk styringsgrundlag for havnens eksisterende og nye forretningsområder?

En central rolle med fokus på forretningsudvikling og digitalisering af økonomifunktionen

Som økonomichef i Hvide Sande Havn har du din daglige gang i en vestjysk virksomhed med ca. 20 medarbejdere, hvor kulturen bygger på fællesskabsånd, faglighed, fleksibilitet og nærhed til kunder, byen, lokalsamfundet og samarbejdspartnere.

Med reference til havnedirektøren er du ansvarlig for havnens økonomi og administration og på sigt for et eller flere af havnens forretningsområder og/eller Hvide Sande Service Group samt samarbejde med foreninger. Du deltager desuden aktivt i den strategiske og organisatoriske udvikling af Hvide Sande Havn i sin helhed, og du får ansvar for projektledelse af udvalgte udviklingsprojekter. Du indgår i havnens ledergruppe.

Dit ansvar er drift, udvikling og digitalisering af økonomifunktionen så den både indadtil og i forhold til kunder, byen, lokalsamfundet og samarbejdspartnere fremstår effektiv, moderne og serviceorienteret. Du skaber og formidler et tydeligt økonomisk overblik over drift, anlægsinvesteringer og likviditet, der til sammen danner solid ledelsesinformation til understøttelse og analyse af havnens forretningsmæssige aktiviteter og udvikling, herunder risici.

Mere konkret omfatter dine arbejdsområder:

  • Regnskaber
  • Budgetter og budgetopfølgning for drift, likviditet og anlægsinvesteringer
  • Økonomisk ledelsesinformation og rapportering
  • Bogholderi og løn med deltidsassistance fra en administrativ medarbejder
  • Afregning af moms, el, vand osv.
  • Indkøbs- og leverandøraftaler
  • Certificeringer
  • Forsikringer
  • Projektledelse af strategiske-, organisatoriske- og udvalgte investeringsprojekter, herunder ansøgning og administration af nationale og internationale midler
  • På sigt ansvarlig for drift og udvikling af et eller flere af havnens forretningsområder og/eller Hvide Sande Service Group samt samarbejde med foreninger.

Du er desuden den naturlige tovholder i forbindelse med udarbejdelse af business cases, investeringsplaner og andre opgaver, herunder indgår også rapportering til bestyrelse.

Struktureret, vedholdende og med nogle års erfaring

Du har formentlig en uddannelse som HD(R) eller anden relevant økonomisk uddannelse, og min. 5 års erfaring med alle aspekter af økonomi, regnskab, rapportering og digitalisering heraf. Samtidig har du erfaring med udarbejdelse af business cases, beslutningsoplæg og projektledelse.

Endvidere har du stærke IT-kompetencer og er erfaren bruger af Navision og Complet.

Har du kompetencer og kendskab til udarbejdelse af arealstrategier, herunder arealleje og optimering heraf samt lejeaftaler, vil dette være en fordel.

Som person er du ansvarsbevidst, selvstændig og struktureret, og dit fokus på udvikling og resultater gør, at du vedholdende følger opgaverne til dørs. Du kan dit økonomiske håndværk, er proaktiv og er klar på at tage fat på store såvel som små opgaver. Du er selv den direkte udførende i forhold til de daglige opgaver inden for ansvarsområdet.

Med dit empatiske og udadvendte væsen kan du nemt se dig selv i en vestjysk kultur, hvor værdier som pålidelighed, åbenhed og direkte tale er i højsædet.

Nøglerolle med mulighed for faglig og personlig udvikling

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor sikkerhed, miljø og efteruddannelse kommer stærkere på dagsordenen i den kommende tid.

Du får en nøglerolle i en virksomhed med rige muligheder for at blive en aktiv og central aktør i udviklingen af Hvide Sande Havn, både på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Søg stillingen