Administrerende direktør

Du går forrest, når der skal forandres og implementeres strategier – og du er drevet af bæredygtige og grønne løsninger, som sikrer Cube Designs fortsatte succes i møbelbranchen.

Proaktiv leder med et bæredygtigt sigte

Cube Design står på tærsklen til et generationsskifte, hvor du som den nye administrerende direktør naturligt får det overordnede ansvar for virksomhedens drift og økonomi. I tæt samarbejde med bestyrelsen og ejerne, sikrer du den bedst mulige udvikling af Cube Design. Din første opgave er at udvikle strategi og handlingsplan for de kommende 2-4 år.

Cube Design har en bæredygtig vision, som du realiserer såvel i produkter i organisationen og som helhed. En naturlig del af dit job er derfor at pleje og udvikle relationer både internt og eksternt, når du afsøger nye forretningsmuligheder og sikrer en stærk virksomhedskultur på tværs af medarbejdergrupperne.

Dine kerneopgaver er, at:

  • forretnings- og organisationsudvikle
  • drive den grønne omstilling og sikre bæredygtige løsninger
  • agere sparringspartner til bestyrelsen
  • digitalisere udviklingen, både internt og eksternt
  • afsøge og udvikle kundeporteføljen i Norden og i Europa
  • Være personaleansvarlig for ca. 50 medarbejdere.

Din base bliver på hovedkontoret i Svenstrup i udkanten af Hammel, hvor du i det daglige garanterer den gode og velfungerende arbejdsplads for medarbejderne.

Kulturbærer med fokus på optimering 

Du har forventeligt en lang kommerciel videregående uddannelse. Alternativt har du en teknisk videregående uddannelse med en kommerciel overbygning.

Vigtigst er, at du har minimum 10 års ledererfaring og en solid erfaring med indkøb og forhandling fra en produktionsvirksomhed.

Din indsigt i digitalisering gør dig i stand til at se optimeringsmuligheder i den daglige drift, ligesom du også motiveres af at effektivisere produktionsprocesserne. 

Som leder er du inddragende og uddelegerende, samtidig med at du er åben og anerkendende i din tilgang til dine medarbejdere. Dermed er du garant for høj medarbejdertrivsel. Du skaber god stemning omkring dig, og på den måde motiverer du dine kollegaer.  

Det falder dig naturligt at gå forrest, når der skal gennemføres forandringer. Du tør derfor at udfordre det eksisterende, hvor du baserer dine idéer på viden og prognoser. Det vil sige, du har en analytisk tilgang, du tænker strategisk, ligesom du er en god kommunikator, når du formidler mål og forventninger til både kolleger og kunder.

Du mestrer selvfølgelig dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Kendskab til tysk er en fordel.

Velkonsolideret og danskejet organisation

Du får en spændende og udviklende stilling med indflydelse på virksomhedens strategiske udvikling. Du bydes velkommen i en kultur baseret på ærlighed, samarbejde og kvalitet, og du får muligheden for at sætte dit præg på Cube Designs videre udvikling i møbelbranchen.

Du tilbydes en konkurrencedygtig løn og ansættelsesvilkår.

Søg stillingen