HR Business Partner/Executive Assistant

Har du power og lyst til at arbejde både med HR og direkte for CEO i et job, der dækker over mere end ét ansvarsområde – hvor du får en direkte indvirkning på koncernrelaterede emner?

Strategisk og operationelt bindeled

BMS A/S er i en positiv udvikling og der er behov for yderligere HR-støtte til de ansvarlige ledere. Som HR Business Partner/Executive Assistant arbejder du i tæt samarbejde med direktionen om at udvikle og implementere HR-strategien på tværs af afdelinger og funktioner.

Samtidig har CEO brug for support på administrative og koordinerende opgaver, hvor du proaktivt sikrer opfølgning og fremdrift.

I hverdagen tager du ansvar for:

  • employer branding – medvirke til fastholdelse af medarbejdere og sikre, at BMS også fremadrettet kan tiltrække nye talenter
  • rekruttering – stillingsbeskrivelser, jobopslag, interviews og on-boarding
  • kompetenceudvikling – planlægning af uddannelser/kurser, videreudvikling af BMS Academy og dermed medvirke til et højt udviklingsmiljø
  • information og kommunikation – støtte ledelsen i professionel formidling i den øvrige organisation og garanterer kontinuerlig orientering om relevante emner.

Derudover arbejder du tæt sammen med CEO, hvor du planlægger, rapporterer og sørger for en velfungerende hverdag.

Du arbejder i krydsfeltet mellem direktionen og øvrige stakeholders i virksomheden, og derfor bliver du den naturlige go-to person. Det giver dig en unik indsigt i fortrolige processer og koncernbeslutninger.

Din arbejdsplads bliver på virksomhedens hovedkontor i Aalborg.

Servicemindet med et højt drive

Du har inden for de seneste 5 år færdiggjort en uddannelse på min. bachelorniveau inden for organisation og/eller strategi. Du har nogle års erfaring fra en lignende stilling eller en baggrund fra en HR-funktion.

Du mestrer diskretion til fingerspidserne, og du formår altid at holde hovedet koldt, så du kan overskue komplekse problemstillinger og en hektisk hverdag.

Med dit imødekommende væsen evner du både at være lyttende og komme med input til optimeringer. Du arbejder struktureret og selvstændigt, men samtidig er det afgørende, at du er opsøgende, forudseende, informativ og udviser en høj integritet – hver dag og i alle situationer.

En hverdag med stor variation

Du tilbydes et udfordrende job og en afvekslende hverdag, hvor du med dit engagement kan få væsentlig indflydelse på virksomhedens aktiviteter.

Søg stillingen