Stedfortræder til boenhed for udsatte børn og unge i Nuuk

Du bliver i samarbejde med institutionslederen ansvarlig for institutionens drift og daglige ledelse, der er baseret på Mælkebøttecentrets værdigrundlag. Mælkebøttecentret er en selvejende virksomhed i Nuuk, som tilbyder en unik kombination af udredning og aktivitetstilbud til udsatte børn og unge i Grønland.

En administrativ rolle der gør en forskel

Din arbejdsplads er boenheden Allu i Nuuk, som er et socialpædagogisk botilbud til udsatte teenagere, der af sociale årsager ikke kan bo hjemme. Her har du en mellemlederrolle, hvor du både leder opad og nedad i organisationen.

Du har det overordnede ansvar for at løse administrative opgaver på struktureret og effektiv vis, hvilket der er sat et par dage af til ugentligt, ligesom du sikrer, at ressourcer afpasses de behov, der er i boenheden, og at de anvendes optimalt.

Derudover sikrer du, at udviklingen af den pædagogiske metode/intervention tilgodeser og tager højde for de behov og muligheder, der passer til husets kompleksitet som både et krisecenter for børn og et kulturelt aktivitetscenter.

Ved institutionslederens fravær skal du:

  • sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for boenhedens funktion
  • sikre optimale arbejdsbetingelser for personalet og optimale vilkår for de børn, der er anbragt i boenheden
  • samarbejde, kommunikere og koordinere med eksterne partnere såsom kommunerne, der anbringer børnene i Mælkebøttecentret
  • opfylde vilkårene og de afstukne rammer for undersøgelsen ”Mælkebøttecentrets barn – fra social udsat til mønsterbryder”.

Ildsjælen med et pædagogisk mindset

Du har gerne en socialfaglig baggrund f.eks. som folkeskolelærer, socialpædagog, socialrådgiver eller lignende. Det er vigtigt, at du har gode pædagogiske evner, en god økonomisk forståelse samt erfaring med administrative opgaver. Har du derudover ledelseserfaring og viden om, hvordan arbejdet i private organisationer fungerer, er dette en fordel.

Du har faglig indsigt og viden om udsatte børn og teenagere, og du forstår samtidig den samfundsmæssige ramme, som Mælkebøttecentret er placeret i – herunder behov og forventninger hos brugere og samarbejdspartnere.

Det er en forudsætning for jobbet, at du kan begå dig på grønlandsk og dansk i skrift og tale. Du er en erfaren bruger af MS Office-pakken, og du kan nemt sætte dig ind i administrative IT-systemer.

Som person er du:

  • En dygtig kommunikatør
  • God til at motivere andre samt skabe udvikling og dynamik
  • God til at samarbejde
  • Problemløsende og god til at håndtere konflikter
  • Handlekraftig, nysgerrig og indehaver af god situationsfornemmelse
  • I stand til at bevare overblikket i pressede situationer og i stand til at have mange bolde i luften på en gang.

Du skal fremvise og opretholde en ren straffe- og børneattest.

En organisation med en ædel mission

Du får en unik mulighed for at gøre en forskel for børn og unge i Grønland, idet du bliver en del af et kreativt og fagligt udviklende miljø.

Stillingen tilbyder et fagligt og personligt udfordrende job i en humørfyldt, konstruktiv og udviklende organisation. Du får fagligt stærke kollegaer og sparringspartnere.

Videreudvikling af dine faglige og personlige kompetencer er et must bl.a. via en spændende hverdag suppleret med mulighed for deltagelse i kurser og relevant faglig efteruddannelse.

Mælkebøttecentret hjælper med flytning til Nuuk, hvis dette er nødvendigt. Mælkebøttecentret vil også være behjælpelige i forhold til kontakt til erhvervslivet og dermed jobmuligheder til en eventuel partner i Nuuk.

Du tilknyttes også fra ansættelsens start en onboarding-kollega, som vil være din go-to person i forhold til bl.a. hverdagen uden for Mælkebøttecentret. Dette kunne være kulturlivet, sociale arrangementer, foreninger mv.

Søg stillingen