HSE-specialist

Brænder du for miljø, sundhed og sikkerhed, og vil du være med til at skabe en sikkerhedskultur i verdensklasse i en virksomhed, der er førende inden for special-isoleringssystemer?

Du sikrer, at Skamol har et godt og sikkert arbejdsmiljø

Som HSE-specialist refererer du til QHSE Manageren, som du supporterer i at sikre korrekt sikkerhedsadfærd og -kultur på Skamols 4 produktionsenheder.

Du får ansvaret for at definere, implementere og løbende vedligeholde politikker og sikkerhedsstandarder, så Skamol lever op til ny og gældende lovgivning inden for HSE.

Det er dig, der:

  • laver risikovurderinger for at forebygge hændelser 
  • udvikler og gennemfører træning af medarbejdere inden for HSE, både til ledelsen og operatører
  • sikrer, at der gennemføres analyser af alle hændelser, og at korrigerende handlinger implementeres – herunder opfølgning på effektivitet i samarbejde med fabrikkerne 
  • analyserer data relateret til arbejdsmiljøet for at spotte trends og muligheder for forbedringer 
  • deltager i HAMO og bidrager til arbejdet i de lokale arbejdsmiljøgrupper. 
  • yder HSE-support til fabrikkerne, både til de lokale QHSE-medarbejdere, men også til fabrikschefen. 

Du får din daglige gang på Skamols kontor i Skive, med jævnlige besøg til Skamols fire fabrikker, hvoraf et er placeret i Polen (her estimeres besøg cirka hver 2. måned).

Praktisk erfaring med lyst til udvikling

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det forventes, at du har viden og 3-5 års praktisk erfaring med:

  • arbejdet omkring sikkerhedskultur og -adfærd, herunder sikkerhedsaudit og sikkerhedsrunderinger/safety walks 
  • praktisk vurdering af risikovurderinger og tilhørende implementering af handlinger
  • årsagsanalyser og tilhørende korrigerende handlinger for at undgå gentagelse af hændelser.

Din erfaring giver dig kendskab til typer og brug af værnemidler, og til hvordan lovgivningen inden for miljø og arbejdsmiljø overholdes.

Det er et krav, at du er flydende i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Som person er du struktureret og analytisk og trives med at fordybe dig i fx regler og retningslinjer, men også at formidle denne på flere organisationsniveauer. Du har dermed også en serviceminded, positiv og udadvendt energi, som gør dig i stand til at samarbejde på alle niveauer i organisationen. 

Dedikerede kolleger og godt arbejdsmiljø 

Med Skamol som arbejdsplads er du garanteret faglig sparring og personlig udvikling. Du bliver en del af en kultur, der bærer præg af et højt ambitionsniveau, ordentlighed og fleksibilitet.  

Søg stillingen