Administrerende direktør til Tommerup Heilskov

Du går forrest, når der skal forandres og implementeres strategier – og du er drevet af bæredygtige og grønne løsninger, som sikrer Tommerup Heilskovs fortsatte markedsposition.

Proaktiv direktør der både tænker kommercielt og bæredygtigt

Tommerup Heilskov står på tærsklen til et generationsskifte, hvor du som den nye administrerende direktør naturligt får det overordnede ansvar for virksomhedens drift, økonomi og ikke mindst kommercielle udvikling. Virksomheden er i dag en del af Fredahl Rydéns, som er ejet af to norske, seks svenske og to danske familier. Du refererer direkte til Fredahl Rydéns verkställande direktör i Sverige.

Tommerup Heilskov har en bæredygtig vision, som du realiserer - såvel i produkter, i organisationen og som helhed i bl.a. markedsføringen. En naturlig del af dit job er derfor at pleje og udvikle relationer både internt og eksternt, når du afsøger nye forretningsmuligheder og sikrer en stærk virksomhedskultur på tværs af medarbejdergrupperne.

Dine kerneopgaver er:

  • Forretnings- og organisationsudvikling
  • Videreudvikling af kundeporteføljen i Danmark og Norden
  • At drive den grønne omstilling og sikre bæredygtige løsninger
  • Digitalisere udviklingen yderligere, både internt og eksternt
  • Personaleansvar for ca. 35 medarbejdere
  • At agere sparringspartner til bestyrelsen

Din base bliver på hovedkontoret i Glamsbjerg sydvest for Odense, hvor du i det daglige er garant for den gode og velfungerende arbejdsplads for medarbejderne.

Kulturbærer med fokus på vækst

Du har forventeligt en lang kommerciel videregående uddannelse. Alternativt har du en teknisk videregående uddannelse med en kommerciel overbygning.

Vigtigst er, at du har minimum 10 års ledererfaring og en solid ballast med markedsudvikling fra en produktionsvirksomhed, f.eks. møbelindustrien eller anden serieproduktion, hvor salg sker via forhandlere.
Din indsigt i digitalisering gør dig i stand til at se optimeringsmuligheder i den daglige drift, ligesom du også motiveres af at effektivisere produktionsprocesserne. Du formår desuden at anvende digitalisering og data til at overvåge markedet og til fremadrettede kommercielle tiltag.

Som leder er du inddragende og uddelegerende, samtidig med at du er åben og anerkendende i din tilgang til dine medarbejdere. Dermed er du garant for høj medarbejdertrivsel. Du skaber god stemning omkring dig, og på den måde motiverer du dine kollegaer.

Det falder dig naturligt at gå forrest, når der skal gennemføres forandringer. Du tør derfor at udfordre det eksisterende, hvor du baserer dine idéer på viden og forecast. Det vil sige, at du har en analytisk tilgang, tænker strategisk og er en god kommunikator, når du formidler mål og forventninger til både kolleger og kunder.

Du mestrer selvfølgelig dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Kendskab til svensk er en fordel.

Velkonsolideret og skandinavisk familieejet organisation

Du får en spændende og udviklende stilling med indflydelse på virksomhedens strategiske udvikling. Du bydes velkommen i en kultur baseret på omtanke, mod, ærlighed og glæde, og du får muligheden for at sætte dit præg på Tommerup Heilskovs videre udvikling i tæt samarbejde med den svenske ledelse, ejerfamilierne og bestyrelsen.

Du tilbydes konkurrencedygtig løn og ansættelsesvilkår.

Søg stillingen