Direktør

Vil du bruge dine lederevner i en national kulturinstitution drevet af engagement og kreativitet?

For at styrke organisationen vil Den Jyske Operas øverste ledelse fremover udgøres af en direktør og en operachef, der sidestillet refererer til bestyrelsen og i samarbejde varetager den daglige ledelse af operaen.

Jobbet

Med reference til bestyrelsen har du som direktør det overordnede ansvar for, sammen med operachefen og den øvrige ledelse, at styrke og udvikle en organisation, der er drevet af engagement og passion for opera, og samtidig er en professionel arbejdsplads, hvor der skal være styr på administration, økonomi og trivsel.

Din rolle er at fastholde og udvikle en sikker og hensigtsmæssig økonomisk, juridisk og administrativ styring af Den Jyske Opera og sammen med operachefen sikre strategisk ledelse, motiverede medarbejdere og god trivsel.

Direktørens overordnede ansvarsområder er: 

  • strategisk og personalemæssig ledelse af organisationen og de centrale administrative funktioner
  • bestyrelsesbetjening og -support, herunder rammeaftale og implementering af handlingsplaner
  • økonomi, HR og administration
  • marketing og kommunikation
  • overordnet aktivitetsplanlægning, herunder turnéplanlægning og turnésalg
  • IT-systemer og udvikling
  • internt samarbejde herunder samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg mv.
  • eksterne samarbejdsrelationer til offentlige tilskudsydere, landsdelsorkestre, faglige organisationer m.fl.
  • repræsentation, netværksarbejde og samarbejder lokalt, regionalt og nationalt.

Du har kontor og din daglige gang i Musikhuset Aarhus. Den Jyske Operas afdelinger for teknik, kostume og musik har til huse i Frichsparken i Åbyhøj, hvor hovedparten af medarbejderne har deres daglige arbejde.

Kandidaten

Du har en relevant videregående uddannelse, gerne inden for økonomi, og gerne suppleret med en overbygning inden for ledelse. Ligeledes har du erfaring med ledelse af medarbejdere, ledere og forandringsprocesser, gerne opnået gennem erfaring med drift og ledelse af kulturinstitutioner. Økonomistyring, juridisk forståelse, interesse for arbejdsmiljø og erfaring med drift og udvikling af IT er afgørende kompetencer.

Du er selvstændig og vedholdende, men også delegerende og lyttende, og du formår at skabe opbakning og ejerskab blandt ledere og medarbejdere omkring de indsatser, du i fællesskab med operachefen prioriterer. Du er engageret og samarbejdsorienteret, og du har en respektfuld og ukompliceret kommunikationsform, der matcher den uformelle tone i organisationen.

Den Jyske Opera er en internationalt præget arbejdsplads med mange nationaliteter, så det er væsentligt at du skriver og taler flydende dansk og behersker engelsk på forhandlingsniveau. 

Søg stillingen