Leder til kursusteam i Dansk Standard

Kan du lede erfarne undervisere og rådgivere, og brænder du for at udvikle og styrke professionelle kurser inden for ledelsesstandarder og tekniske områder? Så har vi en attraktiv lederstilling i et engageret kursusteam.

En leder der brænder for en bæredygtig strategi

Dansk Standard søger en erfaren leder til et kursusteam bestående af erfarne undervisere, der udvikler og leverer professionelle kurser på højt niveau til teknikere og ledere fra dansk erhvervsliv.

Organisationen udvikler standarder, der understøtter sikkerhed, dokumentation og bæredygtighed til gavn for danske virksomheder og det danske samfund gennem internationalt, europæisk, nordisk og nationalt standardiseringsarbejde. Desuden varetager Dansk Standard udvikling og licensering af miljømærkerne Svanemærket og EU-blomsten.

Organisationen er en uvildig og uafhængig kursusudbyder inden for nye og eksisterende standarder med fokus på, hvordan standarderne anvendes i praksis. De tilbyder specialiserede kurser inden for teknisk-faglige emneområder, ligesom de er kendt for kurser i ledelsesstandarder og tilbyder sammenhængende kursusforløb om deres anvendelse. Desuden tilbyder organisationen skræddersyede kursusforløb og rådgivningsydelser til såvel offentlige som private organisationer.

Dansk Standard har en bæredygtighedsstrategi, som udfoldes gennem alle deres aktiviteter, og de ønsker at bidrage til en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig udvikling af samfund og erhvervsliv gennem udvikling og formidling af konkrete redskaber. Dette gør sig også gældende for kursusområdet.

Ledelse med fokus på vækst

Du får ansvaret for Dansk Standards samlede kommercielle kursusudbud samt formidlingsindsatsen i DS-universet, som tilbyder gratis kurser til alle, der enten beskæftiger sig med eller ønsker introduktion til standarder og standardisering, herunder CE-mærkning.

Du skal være den daglige leder af et mindre kursusteam og facilitator for en større gruppe af medarbejdere, der også bidrager til kursusundervisningen.

Dine primære ansvarsområder:

 • Sikre fortsat vækst på kursusområdet.
 • Tilrettelægge markedsføringsindsatsen i tæt samarbejde med marketing og kommunikationsafdelingen.
 • Identificere nye målgrupper.
 • Udvikle nye kursustilbud i samspil med teamet.
 • Undervise på kurser, hvor dine kompetencer passer ind.
 • Agere som faglig sparringspartner for underviserne.

Du skal samtidig varetage den overordnede administration og planlægning af kursusaktiviteterne, internt såvel som eksternt, og sikre en fortsat pædagogisk og didaktisk udvikling af alle kursustilbud og undervisere. Den daglige kursusadministration ifm. kursusafholdelsen varetages af to kursuskoordinatorer.

Vi har derudover et samarbejde med erhvervsskoler, HTX og de videregående uddannelsesinstitutioner omkring undervisning og formidling, hvor du også kommer til at spille en aktiv rolle.

Som kursusleder refererer du til afdelingschefen for International Politik og Kurser.

Koordinering, udvikling og digital interesse

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse, gerne inden for det naturfaglige/tekniske område eller samfundsvidenskab samt relevant erhvervserfaring fra danske virksomheder eller organisationer, som du kan bringe i anvendelse i kursusledelsen. Derudover har du:

 • erfaring med personaleledelse, administration og koordinering på tværs af en organisation
 • arbejdet i praksis med kursusudvikling, formidling, undervisning og rådgivning på højt teknisk og professionelt niveau
 • en innovations- og udviklingsorienteret tilgang med fokus på at tilgodese kundernes behov og forventninger med vejledning og praksiseksempler
 • kendskab til og interesse for digitale virkemidler og brug af e-læring
 • gerne erfaring inden for undervisningsmetodik og -pædagogik, fx i form af en efteruddannelse
 • gerne kendskab til eller erfaring med standarder og særligt ledelsesstandarder (kvalitet, miljø eller informationssikkerhed)
 • solid erfaring med Microsoft Office, i særdeleshed med Excel.

Vi ser dig som en empatisk, udadvendt og engageret kursusleder, der har vilje og drive til at udvikle Dansk Standards kursustilbud og kursusteam med forståelse for den kontekst, organisationen opererer i som erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Søg stillingen