Vicedirektør til visionær boligorganisation

Kan du sikre en visionær, udviklingsorienteret og driftssikker organisation, og har du den rette kombination af faglige, ledelsesmæssige og sociale kompetencer? Så er du måske Alabu Boligs nye vicedirektør.

Jobbet

Vicedirektøren bliver leder af en del af organisationen med pt. 74 ansatte og får reference til direktør Klaus Ringgaard.

Vicedirektøren får ansvaret for den boligsociale indsats, IT, drift og kundeservice, altså hele kunderejsen i Alabu Bolig. Desuden vil der være fokus på:

  • at styrke sammenhængskraften i alt, der vedrører ”beboerservice” – fra indflytning til fraflytning, også kaldet en beboers livscyklus og dermed binde organisationen sammen
  • at udvikle det boligsociale arbejde, som opprioriteres i årene fremover (ledelse, struktur og indsats)
  • at styrke relationer til beboerdemokrati og sikre et talerør, et bindeled ind i organisationen.

Det er centralt, at vicedirektørens rolle skal sikre, at Alabu Bolig stadig er en visionær, udviklingsorienteret og driftssikker organisation. Disse karaktertræk skal fremstå tydeligt for hhv. bestyrelsen, beboerne, organisationen samt øvrige interessenter.

Alabu Bolig står løbende over for nye udfordringer, forventninger og krav, som medfører, at opgaver skal løses på nye måder eller gennem nye samarbejdsformer. Derfor skal vicedirektøren prioritere at skabe optimale rammer for ledere og medarbejdere i organisationen, så initiativ og høj faglighed udmøntes bedst muligt. Der skal skabes den rette balance mellem drift og udvikling.

Faglige, ledelsesmæssige og sociale kompetencer

Den nye vicedirektør for Alabu Bolig, skal først og fremmest have gode faglige, ledelsesmæssige og sociale kompetencer, der gør vedkommende til en efterspurgt og kompetent samarbejdspartner, både internt og eksternt. Vicedirektøren skal have en relevant erhvervsmæssig baggrund, der relaterer til fagområdet.

Der lægges vægt på en stor ledelsesmæssig erfaring, herunder et tydeligt talent. Den nye vicedirektør skal være visionær på området. Det er vigtigt, at den kommende vicedirektør møder ledere, medarbejdere, beboere og andre samarbejdspartnere i øjenhøjde med en løsningsorienteret og konstruktiv tilgang til opgaverne og udfordringerne. Vicedirektøren skal besidde den nødvendige pondus og gennemslagskraft til at træffe beslutninger, når det er nødvendigt og relevant.

Vicedirektøren skal kunne skabe følgeskab hos sine ledere og medarbejdere. Visioner, mål og tilgangen skal være klare i samspillet med de forskellige områder og faggrupper. Desuden skal vicedirektøren besidde evnen til at skabe forandringer og bidrage til at gennemføre forandringsledelse på et højt og inspirerende niveau. Man skal besidde en kombination af visionær tænkning, pragmatisk holdning, ordentlighed og indsigt i sine fagområder, der medvirker til løsninger og resultatskabelse. Som vicedirektør skal man være en modig, robust og en ordentlig, engageret leder med lyst til udvikling og resultatskabelse i samarbejde med sin ledelsesgruppe og andre interessenter.

Desuden skal den nye vicedirektør have:

  • gennemslagskraft på den gode måde, kunne stå fast, fungere under pres, tåle udfordringer og samtidigt være lyttende, løsnings- og samarbejdsorienteret
  • konkrete resultater med forandringsledelse
  • tydelige relationelle og netværksmæssige færdigheder
  • stærke analytiske kompetencer
  • gode kommunikative kompetencer
  • evnen til at kunne fungere i en uhøjtidelig kultur og have en positiv, ukompliceret og humørfyldt tilgang.

Indflydelse på virksomhedens strategiske udvikling

Du får en spændende og udviklende stilling med indflydelse på virksomhedens strategiske udvikling. Du bydes velkommen i en kultur baseret på omtanke, mod, ærlighed og glæde, og du får muligheden for at sætte dit præg på Alabu Boligs videre udvikling i tæt samarbejde med den øvrige ledelse.

Du tilbydes konkurrencedygtig løn og ansættelsesvilkår.

Søg stillingen