Driftsdirektør

Vil du stå i spidsen for en anerkendt servicevirksomhed med vækstambitioner?

Stabil drift, høj kvalitet og kontinuerlig kundetilfredshed

Som driftsdirektør er du en del af virksomhedens strategiske ledelse, der også består af ejerne og administrationschefen. Sammen udvikler I den forretningsstrategi og handlingsplaner, der sikrer, at Kongsvang også fremadrettet er gearet til vækst.

Du får dermed mulighed for at påvirke stillingens indhold og selvstændigt gøre en forskel, og dermed bidrage til et yderligere fokus på Kongsvang som en veletableret virksomhed i branchen, hvor socialt ansvar og bæredygtighed er centrale værdier.

Driftsorganisation består af 40 ledere og +1000 timelønnede, hvor du:

 • direkte leder, motiverer og udvikler 4 regionschefer – der er brug for løbende sparring
 • skaber struktur for og gennemfører en-til-en-samtaler og plenummøder
 • sikrer synergier og samarbejde på tværs af regioner med inddragelse af regionscheferne
 • udvikler og rekrutterer medarbejdere, så alle organisatoriske niveauer er stabile
 • udarbejder og implementerer standarder for forretningsgange og processer
 • sikrer fyldestgørende og rettidig rapportering til direktion/ejerne
 • medvirker til digital og bæredygtig udvikling i tværfagligt samarbejde med den øvrige ledelse.

Vi ser helst, at du arbejder med udgangspunkt fra hovedkontoret i Åbyhøj ved Aarhus. Alternativt har du base på lokationen på Midtsjælland.

Synlig leder med hands-on tilgang

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du har gennemført en uddannelse på min. bachelorniveau. Vigtigst er, at du kommer med kendskab til servicebranchen i en lignende rolle – eller fra kundesiden – som bl.a. Facility Manager, driftschef eller lignende. Du skal have en klar ambition om at ville bestride det samlede driftsansvar.

Det er en fordel, hvis du har udvidet dine kompetencer med teoretisk uddannelse indenfor ledelse.

Stillingen kræver solide ledelseskompetencer, herunder ledelse af ledere – og gerne ledelse af flere sites. Du har desuden en god forretningsforståelse og dermed indsigt i den samlede værdikæde for en virksomhed.

Du er vant til at arbejde med data og ser digitalisering som en naturlig del af procesoptimering.

Derudover er du:

 • selvstændig og beslutsom – er i stand til at træffe beslutninger, også selvom de er upopulære
 • relationsskabende og involverende – evner at gå forrest og vise vejen for regionscheferne og samtidig inddrage dem i beslutninger
 • struktureret og analytisk – kan varetage mange forskelligartede opgaver uden at miste overblikket og være i stand til at prioritere
 • åben og samarbejdsorienteret – er lydhør over for både direktionen og driftsorganisationen, herunder spotte muligheder og talenter
 • tolerant og rummelig – har forståelse for social og kulturel diversitet.

Hertil skal driftsdirektøren konstant være loyal over for Kongsvangs DNA, så der både ledes, formidles og ageres efter denne.

Betydelig indflydelse på Kongsvangs fremadrettede strategi og vækst

I samspil med ejerne tegner du udviklingen af Kongsvang for de kommende år. Stillingen er nyoprettet, hvilket giver dig mulighed for at påvirke funktionen i stor grad og selvstændigt gøre en forskel.

Søg stillingen