Export Manager

Kan du understøtte virksomhedens ambition om vækst på eksportmarkederne? Du får mulighed for at sætte et markant aftryk på de fremadrettede aktiviteter i både Skandinavien og Centraleuropa.

Du tager eksportfunktionen til ”next level”

Med direkte reference til CEO og som en del af salgsledelsen, er du en strategisk sparringspartner for hele organisationen, hvor det handler om proaktivt at drive salget og forretningen.

Du er dermed kommerciel ansvarlig for Sika footwears eksportmarkeder, der består af Norge, Sverige, Benelux- og Dach-landene. Dit primære fokus er indledningsvist Tyskland, hvor der er et stort uudnyttet potentiale.

I overskrifter er dine opgaver:

  • Udarbejdelse og implementering af go-to-market-strategier for de forskellige eksportmarkeder
  • Ledelse af eget team på pt. 9 medarbejdere
  • Definering af forecast, KPI’er og konkrete handlingsplaner samt løbende opfølgning på disse
  • Videreudvikling af lokale salgsteams på tværs af landegrænser med sigte på at blive en samlet kommerciel enhed, der også inkluderer centrale back-office funktioner

Din base er på kontoret i Herning, hvor arbejdstiderne er fleksible og du selvfølgelig har mulighed for at arbejde hjemmefra. Der er naturligvis et behov for, at du er tilstede på eksportmarkederne, hvilket giver dig 60-70 rejsedage om året.

Solid erfaring med en nysgerrighed på nye forretningsmuligheder

Vi forventer, at du har en lang videregående uddannelse inden for strategi, økonomi eller afsætning, så du dermed har den teoretiske værktøjskasse til at varetage jobbet. Ovenpå dette har du nogle års erfaring med ledelse.

Din karriere har du formentlig opbygget gennem et tilsvarende job med fokus på eksport, hvor du har arbejdet med både forhandlersalg og slutkunder. Branche- og produktbaggrund er ikke afgørende. Vigtigst er, at du har en stærk kulturel forståelse og ligeledes gode engelske (og tyske) kompetencer.

Du har et kommercielt og analytisk mindset og forstår værdierne i det tætte samarbejde med alle funktioner, hvor I sammen påvirker forretningen.

Din tilgang til opgaverne er databaseret og struktureret ligesom du anvender en inspirerende retorik, der får folk omkring dig til at lytte og følge dine idéer til udvikling.

Spændende karrieremulighed i en værdidrevet virksomhed 

For den rette kandidat vil der være mulighed for et endnu større/bredere ansvar. Sika Footwear er lige nu et sted, hvor de kommende år vil bære præg af vækst i både Danmark og Europa.

Søg stillingen