Produktionschef til Beck & Jørgensen A/S

Drømmer du om en central rolle som leder af produktionen i en dansk ejet, selvstændig virksomhed med en ambitiøs vækststrategi, en stærk position i markedet og en markant miljø- og bæredygtighedsprofil?

En central rolle med øje for vækst og udvikling

Hos Beck & Jørgensen bliver man en del af en branche i konstant udvikling, og man bliver en aktiv deltager i udvikling og eksekvering af virksomhedens vækststrategi, hvor miljø, bæredygtighed og en cirkulær tankegang er i fokus. Produktionen spiller en nøglerolle i at sikre virksomhedens fortsatte vækst, markedsposition og konkurrenceevne og i at demonstrere virksomhedens grønne profil.

Som produktionschef får du det samlede ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for drift og udvikling af produktionen. Med ansvaret for 30 medarbejdere sikrer du et stærkt samarbejde både på tværs af funktionerne i eget ansvarsområde og tværgående i organisationen i forhold til indkøb, udvikling, laboratorie, salg, miljø og økonomi.

Mere konkret omfatter dine nøgleopgaver:

  • Den direkte og daglige personaleledelse, planlægning og opfølgning af aktiviteter i produktion og på lager – i tæt dialog og samarbejde med medarbejderne.
  • Tæt opfølgning på færdigvarelager af den daglige og planlagte fremtidige leveringssikkerhed.
  • Løbende optimering og vurdering af råvarelager i samarbejde med indkøbsafdelingen og laboratoriet.
  • Sikring af høj produktkvalitet, hygiejnestandard, produktivitet og lønsomhed i produktion og på lager, herunder kontinuerlige forbedringer heraf.
  • Løbende uddannelse og udvikling af medarbejderes kompetencer med henblik på effektiv opgavevaretagelse, arbejdsglæde og høj trivsel.
  • Arbejdsmiljø og -arbejdssikkerhedsopgaver, herunder registrering og opfølgning af aktiviteter og data i virksomhedens arbejds- og miljøledelsessystemer (DS/OHSAS 18001 og ISO 14001).

Desuden samarbejder du med relevante eksterne partnere og virksomhedens internationale indkøbs- og videns netværk, hvor erfaring deles og videreudvikles.

Virksomheden planlægger betydelige investeringer i produktionsanlæg og lager, og produktionschefen spiller en central rolle i den sammenhæng.

Solid ledelseserfaring og en motiverende personlighed

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for produktion og planlægning, sandsynligvis som produktionsingeniør eller kemiingeniør. Du har solid og dokumenteret ledelseserfaring fra relevant procesproduktion med høje krav til sikkerhed, hygiejne og dokumentation. Vi forestiller os desuden, at du har konkret erfaring med planlægning og gennemførelse af større investeringsprojekter og systematisk vedligeholdelse af produktionsudstyr og bygningsmasse. Kendskab til SAP R3 er en fordel men ingen betingelse.

Det er afgørende vigtigt, at du som leder motiveres og drives af den tætte, daglige og direkte ledelse af dine medarbejdere i produktion og på lager.

Som person har du en kommunikerende og involverende personlighed, som naturligt skaber engagement og følgeskab i din organisation. Du har et stort overblik og en struktureret tilgang til opgaverne, og du sikrer, at dine mål indfries, og at igangsatte projekter gennemføres.

Bliv del af en dynamisk organisations med stærke menneskelige værdier

Hos Beck & Jørgensen bliver du en del af en virksomhed der lægger vægt på stærke forretningsmæssige og menneskelige værdier, hvor arbejdskulturen er karakteriseret af et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Virksomheden betror sine medarbejdere et stort ansvar, og der er derfor gode muligheder for at udvikle sine faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer.

Nøgleværdierne i virksomheden er teamwork, lønsomhed, markedsorientering og en stærk miljøprofil, og der lægges stor vægt på et uformelt, udviklende og positivt arbejdsmiljø. Mange af dine kommende kollegaer har lang anciennitet i organisationen, en stor faglig viden og et godt kendskab til hinanden – og alle glæder sig til at byde dig velkommen!

Søg stillingen