Rådgivende ingeniør med speciale i stationsanlæg

Kan du se dig selv i en solid rådgivende ingeniørvirksomhed, som er Great Place to Work-certificeret, og som har et godt renommé i branchen? Du får et afvekslende job, hvor du selv er med til at forme din hverdag.

Mangfoldige opgaver og nær kundekontakt med rådgivning i høj kvalitet

Hos Spangenberg & Madsen styrer du projekter, lige fra den indledende kundedialog vedrørende design og konstruktion til det afsluttende intense sprint ’on site’ op mod idriftsættelse. Du arbejder med alle typer opgaver relateret til elforsyning. Derudover er der rig mulighed for at arbejde med opgaver som bygherrerådgivning, udarbejdelse af teknisk dokumentation, beskrivelser, rapporter og diverse udbudsmaterialer.

Du arbejder med stærke og mangeårige relationer til eksisterende kunder, men forventeligt benytter du dig også af dit eget netværk for at etablere nye kunderelationer.

Din rolle er altså helt central, når der skal leveres rådgivning i høj kvalitet med afsæt i kundens behov. Du sidder i afdelingen Infrastruktur & Industri som, ud over klassisk elforsyning, også beskæftiger sig med banetekniske installationer, herunder jording og potentialudligning, katodisk beskyttelse og spændingskvalitet.

Din base er på kontoret i Albertslund.

Hvem er du og hvad skal du kunne?

Du har erfaring inden for elforsyning, hvor du har leveret tilfredsstillende resultater og demonstreret, at du kan drive projekter fra start til slut. Du har en uddannelse som stærkstrømsingeniør eller lignende, og har løbende holdt dig fagligt ajour. Derfor har du også et godt kendskab til elnettet, herunder projektering, og gerne drift og vedligeholdelse, samt et indblik i relevante bekendtgørelser og lovgivning på området. Konkret er det nødvendigt for opgavevaretagelsen, at du har mindst 3 års erfaring med:

  • Stationslayout
  • Budgetlægning og -opfølgning
  • Specifikation af komponenter
  • Indkøb af komponenter herunder EU-udbud
  • FAT for komponenter
  • Detailprojektering
  • CAD-tegningsdokumentation
  • Test og idriftsættelse (SAT).

Du bringer din solide erfaring og tekniske indsigt i spil, når det gælder kvalitetssikring og granskning, og du kan agere sparringspartner for de opgaver, som kunden har i hverdagen. Du forstår kundens behov og kan identificere muligheder, der tilgodeser kunden.

Dermed løser du dine opgaver med stor selvstændighed og ansvarsbevidsthed, og med din udadvendthed og kommunikative kompetencer, er du i stand til at skabe gode relationer.

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab

Spangenberg & Madsen har i mange år deltaget i Great Place to Work-undersøgelsen, og er hver gang blevet både certificeret som en god arbejdsplads og kåret som en af landets bedste i kategorien, baseret på antal medarbejdere.

Det er en vigtig del af virksomhedskulturen at dele erfaringer og spille hinanden gode og dygtigere. Afdelingen Infrastruktur & Industri, som du bliver en del af, består af 12 kolleger typisk med en ingeniørbaggrund – der har en god spredning i alder og anciennitet. Derfor er der gode muligheder for faglig sparring på et højt niveau.

Søg stillingen