Skip to main content

Koncernregnskabschef

Vil du lede regnskabsfunktionen i en velrenommeret koncern i solid vækst? Med direkte indflydelse på de strategiske beslutninger, får du en central økonomisk position hos PanzerGlass™ og deres +10 datterselskaber.

Motiveret af regnskab, data, rapportering og samarbejde på tværs af landegrænser

Du er ansvarlig for effektiv drift af koncernens regnskabsafdeling. Du får et tæt samarbejde med og reference til koncernens CFO og ledelsesansvaret for et globalt team bestående af bogholdere og Financial Controllers. Sammen med dit team sikrer du et stærkt økonomisk fagligt grundlag for strategiske, taktiske såvel som operationelle beslutninger, der skaber mest mulig værdi for PanzerGlass™ og datterselskaberne.

PanzerGlass™ har kontinuerligt fokus på udvikling, optimering og automatisering af arbejdsgange og processer i et globalt perspektiv. Som leder har du ansvaret for at sikre de bedste løsninger på sigt, og du står i spidsen for at optimere økonomiafdelingens funktioner og processer i tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe.

Som koncernregnskabschef bliver dine primære nøgleopgaver at:

  • sikre den daglige drift af koncernens økonomiopgaver, herunder kvalitetssikre og udvikle gode processer på tværs af økonomifunktionen og på tværs af landegrænser
  • sikre retvisende regnskab og bogholderi globalt
  • deltage i og sikre financial controlling af koncernens selskaber
  • være en faglig leder, herunder koordinere og udvikle dit team
  • konsolidere måneds- og årsregnskaber
  • have kontakt til alle lokale revisorer globalt, gerne med frekvente besøg i Dubai og Kina.

I disse arbejdsopgaver ligger desuden det overordnede ansvar for:

  • kreditor- og debitorbogholderi
  • skat og moms i ind- og udland
  • måneds-, kvartals- og årsregnskaber for alle koncernens selskaber - såvel interne som eksterne regnskaber
  • udarbejdelse af analyser, der understøtter beslutninger om nye tiltag i PanzerGlass™.

Det er essentielt, at du har lyst til at være en del af driften samtidig med, at du bidrager med din faglighed som sparringspartner for teamet og ledelsen.

Du får mulighed for at rejse til flere datterselskaber i løbet af året og kan forvente 20-25 rejsedage årligt. Antallet af rejsedage og destinationer afhænger af, hvordan du ønsker at varetage din rolle.

Solid erfaring indenfor regnskab, god til ledelse og en can-do attitude

Det er et krav, at du er uddannet cand.merc. i økonomistyring, cand.merc.aud., HD(R), cand.oecon. eller tilsvarende. Ideelt set har du en solid baggrund som statsautoriseret revisor og nogle års erfaring fra en lignende stilling i en international handels- og/eller produktionsvirksomhed – og har oparbejdet indgående kendskab til værdikæden bag produktsalg. Dette gør dig i stand til at omfavne den kompleksitet, som ligger i et koncernregnskab, med en del udenlandske datterselskaber.

Du begår dig ubesværet på dansk og engelsk og har mere end 8-10 års erfaring fra en tilsvarende funktion, der gør dig i stand til at samarbejde med flere stakeholders på tværs af koncernen.

Som person er du åben, ærlig og initiativrig og har lysten til at være hands-on sparringspartner i dagligdagen. Derfor forventer vi også, at du er en rutineret bruger af ERP-systemer og Excel. Du er en motiverende leder, der går forrest, og du har vist, at du selvstændigt kan drive effektiv teamledelse med fokus på optimering og standardisering af processer.

Naturlig videndeling og fokus på arbejdsglæde

Du bliver del af en organisation, som er i konstant forandring og bevægelse. Høj faglighed og engagement er en del af koncernens DNA, og hver dag er der fokus på videndeling for at skabe størst værdi for kunderne.

Kulturen bygger på tillid og en høj grad af frihed under ansvar, hvor der er en øget indsats for at sikre, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde. Blandt andet har PanzerGlass™ været Great Place to Work-certificeret siden 2017, og anvender resultaterne heraf som indsatsområder for at sikre, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde, som et vigtigt parameter for at opnå succes. PanzerGlass™ har desuden påbegyndt implementeringen af en 4-dages arbejdsuge.

PanzerGlass™ holder til i nye flotte lokaler i Hinnerup, og koncernen har datterselskaber i Brasilien, Tyskland, Australien, Hongkong, Kina, Tyrkiet, Sydafrika, Spanien, Sverige, USA, Storbritannien, Dubai og Singapore.

Søg stillingen