Skip to main content

HR-chef til Aalborg Lufthavn

Med reference til lufthavnsdirektøren, får den nye HR-chef en nøgleposition i en meget spændende service- og udviklingsorienteret organisation med stolte traditioner og stærke værdier. Du får, som medlem af ledelsesgruppen, værdifuld indsigt, og dermed stor indflydelse på organisationens fremtidige udvikling.

Jobbet

Som HR-chef hos Aalborg Lufthavn, spiller du en central rolle i den fortsat strategiske og operationelle udvikling af organisationen. Du indgår i virksomhedens ledelsesgruppe, og du leverer sparring og rådgivning inden for HR-området i tæt samarbejde med alle niveauer i Aalborg Lufthavn.

Det bliver dit ansvar at sætte HR på dagsordenen og sikre, at potentialet bliver udnyttet. Derfor er du en dygtig kommunikator, som forstår forretningens behov. Samtidig har du gennemslagskraft og mod til at udfordre. Hurtigt skaber du succesfulde samarbejder, som f.eks. ses i den fleksible og positive tilgang som du har til dine opgaver og kollegaer.

Du får det overordnede ansvar for tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere i Aalborg Lufthavn. Det bliver din opgave at sikre både professionel HR-drift og videreudvikling af HR-agendaen, så den understøtter lufthavnens strategiske udvikling. Du sikrer derfor, at HR-funktionen til enhver tid anses som en serviceorienteret funktion, der understøtter de respektive forretningsenheder.

Dine ansvarsområder dækker bl.a.:

 • Sparring med og rådgivning til ledere i forbindelse med organisationsudvikling, performance, forandringsledelse og eksekvering.
 • Rekrutteringsprocessen fra A-Z samt on- og offboarding.
 • Sikring af intern information/kommunikation – viden om og forståelse for virksomhedens vision samt forretningsmæssige beslutninger.
 • Fastholdelse - herunder arbejdsmiljøindsatsen samt social og faglig trivsel.
 • Aktiviteter koblet til HR-årshjulet og deltage i at udvikle årshjulet.
 • Rådgivning om HR og personalejuridiske forhold.
 • Employer branding i samarbejde med marketing.
 • Vedligehold og videreudvikling af HR-processer og personalepolitikker.
 • Kompetencestyring og administrative HR-opgaver.

Du får to dygtige HR-konsulenter med i dit HR-team, hvor I i fællesskab understøtter medarbejdere og ledere i at fastholde en stærk og værdibåret kultur med service i højsædet.

Forretningsdrevet HR-chef, der er tæt på organisationen

Vi forestiller os, at du kommer fra en lignende stilling som forretningsdrevet HR-chef, som er vant til at arbejde tæt på forretningen. Du har en relevant uddannelse som cand.merc., HD eller tilsvarende. Du har min. 5 års relevant erfaring fra en tilsvarende HR-funktion, hvor du har prøvet at arbejde med mange forskellige faggrupper i et dynamisk miljø.

Du har en hands-on approach og er ikke bange for at tage initiativ. Ingen opgaver er for små eller for store. Du evner og trives med både at definere og drive strategiske HR-udviklingsindsatser samt være hands-on på daglige HR-opgaver.

Organisationen mærker dit engagement, og du ønsker at være med til at løfte barren for forretningsdrevet HR. Du er datadreven, struktureret og har en ambitiøs tilgang til dit HR-arbejde. Du har desuden erfaring med overenskomster, personalejura etc.

Du er proaktiv, dynamisk og initiativrig som HR-chef, og du kan tænke forretningen ind i HR-initiativerne. Dine evner til at skabe et godt netværk i organisationen og sætte HR på agendaen hos lederne, er centrale for at få succes i rollen. Desuden vil det også være nødvendigt, at du har en synlig og opfølgende adfærd i forhold til at sikre, at de nye initiativer bliver forankret – dette sikrer du med dine kommunikative- og relationelle kompetencer, som er helt i top.

Desuden er/har du:

 • Selvindsigt, troværdighed og robusthed
 • Proaktiv, dynamisk og engageret
 • Besiddende af grundlæggende værdier som rettidig omhu og ordentlighed
 • Empatisk, tillidsvækkende og evner at møde alle mennesker i øjenhøjde
 • Eksekveringskraft.

Du har en positiv energi, gåpåmod og du motiveres af at arbejde i en omskiftelig hverdag med forskelligartede udfordringer. Det er naturligt for dig at tage fuldt ansvar for dine opgaver fra start til slut, og du evner at bevare overblikket uden at miste fokus på detaljen.

I dagligdagen foregår det meste kommunikation på dansk, men du skal samtidig kunne begå dig på engelsk.

Ambitiøs tilgang til HR i en innovativ og serviceorienteret organisation

Du bliver en del af en åben, transparent virksomhed, hvor trivsel, værdier, vækst og resultater har fokus. Du er med til at påvirke strukturen og rammerne for dit arbejde, mens du samtidig får rum og beføjelser til at løse opgaverne.

Du kan se frem til et spændende og afvekslende job, hvor du får meget forskelligartede opgaver og ansvar i en vækstorienteret virksomhed. Der er plads til både faglig og personlig udvikling, samt medindflydelse i jobindholdet, hvor der er plads til frihed under ansvar.

Medarbejderne i Aalborg Lufthavn arbejder sammen om at skabe en god oplevelse for gæsterne, hvor man gerne vil være kendt for en fleksibel og professionel adfærd. Der er en uformel tone, og der lægges vægt på gode interne relationer. Du bliver en del af en dynamisk virksomhed med et stærkt brand. 

Søg stillingen