Skip to main content

En ikke så forudsigelig direktør søges! Har du, hvad der skal til for at gøre Radio4 til den ultimative markedsudfordrer?

Er du gjort af det stof, der kræves og som gør dig til en eksekveringsstærk og strategisk leder med solid indsigt i digitale medier og teknologiske muligheder?

Strategisk, taktisk og operationelt ansvar

Er du klar på at tage det overordnede ledelsesansvar for at sikre, at Radio4 slår sit navn fast som den markedsudfordrer, der kæmper for den frie og ikke så forudsigelige samfundsdebat? Og at endnu flere lytter til Radio4?

Som administrerende direktør får du det overordnede ledelsesansvar på Radio4 for 70 engagerede medarbejdere og 30 dygtige freelance-medarbejdere. Et centralt fokus i dit ledelsesansvar er at sikre videreudvikling af både den enkelte medarbejder og organisationen generelt i overensstemmelse med Radio4s vision og strategi.

Du er kulturbæreren, der tager ansvar for at:

  • Eksekvere strategien frem mod 2027 i tæt samarbejde med Radio4s bestyrelse, direktion og organisation, hvor formålet er at positionere Radio4 som den ultimative markedsudfordrer.
  • Opsætte og drive Radio4s digitale og teknologiske muligheder i et komplekst medielandskab.
  • Udvikle Radio4s samlede udtryk i tone og programflade med henblik på at øge lyttertallet og løfte til nye højder.
  • Se og udnytte kommercielle muligheder omkring podcasts og øvrige digitale radioformater.
  • Skabe et større fokus på lytternes reelle behov og ikke kun tage afsæt i publicistiske eller journalistiske ambitioner.

Med base på kontoret i Aarhus, refererer du direkte til Radio4s bestyrelse.

Strategisk funderet People Leader

Måske du har en relevant videregående uddannelse som journalist, cand.merc., MBA eller andet beslægtet.

Vigtigst er, at du har solid ledelseserfaring og branchekendskab, muligvis fra radio, TV, digitale medieplatforme, medievirksomheder eller kommunikationsbureauer, som har resulteret i en dyb indsigt i digitale medier og de teknologiske muligheder, der er i markedet.

Det er helt essentielt, at du er empatisk, skarp på eksekvering og har stærke formidlingsevner. Og at du dermed formår at få din organisation med dig.

For at kunne opnå Radio4s målposition, er du kreativ og nysgerrig af natur, og du lader dig helt sikkert ikke begrænse af modstand. Du tør udfordre og gør det på en måde, der gør dig til en både inkluderende og motiverende leder. Du ved, at forskellighed er en styrke for fællesskabet, og at Radio4 både internt og i programindholdet hylder, udfolder og udfordrer holdninger.

Vi leder altså efter dig, der løfter Radio4, organisationen såvel som de daglige opgaver til næste niveau…

Søg stillingen