Skip to main content

Miljøkoordinator til Tican

Evner du at sætte miljøet på dagsordenen, og brænder du for at håndtere miljøopgaver på tværs af organisationen? Formår du at jonglere med kravene fra myndigheder, kunder og kolleger? Nu har du muligheden for at gøre en reel forskel og præge Ticans fremtidige miljøindsats.
Tican følger udviklingen mod en bæredygtig fremtid, hvor fokus på miljøet er afgørende og udvider derfor teamet med en engageret og selvstændig Miljøkoordinator.

Udvikle organisationens miljøindsats og miljøledelsessystem

Med reference til den tekniske chef bliver du, i denne nyoprettede stilling, ansvarlig for at udvikle organisationens miljøindsats og forberede virksomheden på implementering af et miljøledelsessystem. Du vil indsamle og administrere data relateret til miljømæssige præstationer på tværs af organisationen. Dette inkluderer at identificere kilder til data, udvikle procedurer og standarder til dataindsamling og -rapportering, samt kommunikere og samarbejde med relevante interessenter internt og eksternt.

Den nye miljøkoordinator vil spille en central rolle i at forme miljøindsatsen i organisationen og sikre overholdelse af gældende lovgivning og standarder, herunder bl.a.:

 • udarbejdelse af miljøregnskab for Tican
 • miljørapportering til relevante myndigheder, herunder kommuner og Miljøstyrelsen
 • implementering af BAT-krav for at begrænse forurening
 • være tovholder på nye projekter inden for miljø
 • indhentning af data til bl.a. ESG og SBT
 • kemikontrol REACH
 • ajourføre og opretholde risikodokument på køleanlæg

En del af opgaverne udføres i samarbejde med et eksternt ingeniørfirma.

Din base vil være på vores slagteri i Thisted, men du får også opgaver på vores Brørup-anlæg og samarbejder med andre selskaber i koncernen.

Passion for miljøarbejde og -teknologi

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har sandsynligvis en uddannelse eller erfaring inden for miljøteknologi eller lignende, suppleret med praktisk erfaring inden for miljøarbejde, ideelt set fra en produktionsvirksomhed og gerne inden for fødevarebranchen.

Herudover har du:

 • erfaring med datahåndtering, gerne i Excel
 • erfaring med rapportering til relevante interessenter
 • myndighedserfaring inden for miljøområdet.
 • erfaring med eller kendskab til miljøledelsessystemer

Derudover behersker du dansk og engelsk i både skrift og tale. Du er fagligt nysgerrig og holder dig ajour med gældende og nye regler inden for miljøområdet. Du er villig til at sætte dig ind i gældende lovgivning og er åben for at tilegne dig ny viden ved behov.

Din erfaring kan du have fået fra mange forskellige steder og vigtigst er det, at du har lysten og begejstringen for at arbejde med miljøledelse.

Som person er du nysgerrig og ser muligheder frem for begrænsninger. Du har en naturlig tilgang til at arbejde struktureret og detaljeret med opgaverne, og du er engageret i at følge dem til dørs, selv når der opstår udfordringer. Du vil få selvstændigt ansvar for en række projekter, så det er afgørende, at du aktivt opsøger sparring og viden i organisationen, når behovet opstår.

Fokus på udvikling

Tican har et konstant fokus på udvikling, bl.a. ved at have dygtige og højt motiverede medarbejdere, der bliver mødt med tillid og muligheden for at tage et selvstændigt ansvar.

Træning og kompetenceudvikling har høj prioritet i hele organisationen. I rollen som Miljøkoordinator får du mulighed for at præge stillingen, og der er særdeles gode muligheder for at udvikle dine faglige kompetencer samt få indflydelse på udviklingen af Ticans Miljøstrategi.

Søg stillingen